CENA PREZIDENTA AČK ZA NEJLEPŠÍ POUR FÉLICITER ROKU 2020

Vážení kolegové a kolegyně,

prezident Asociace českých kameramanů prof. MgA. Marek Jícha vypisuje 2. ročník soutěže o nejlepší, umělecky a obsahově nejkvalitnější Pour Féliciter – novoroční přání k roku 2020.

Účastnit se mohou pouze členové AČK. Každý soutěžící pošle elektronicky své P.F. 2020 na emailovou adresu lampafilmx@gmail.com do 20. ledna 2020. Po té prezident A.Č.K. sám vybere nejlepší PF 2020 a ocení je Cenou prezidenta AČK za nejlepší PF roku 2020. Cenou je láhev dobrého italského vína v ceně 1.000,-Kč. Protože vím, že je mnoho z nás, kteří mají vynikající PFky, věřím, že tato soutěž bude úspěšná a přihlásí se do ní mnoho kameramanů a kameramanek.

S vánočním pozdravem a přáním dobrého světla v roce 2020

Ještě jedna nesouěžní PF od Vidu Gunaratny:

prof. MgA. Marek Jícha, prezident Asociace českých kameramanŮ

Ivan Šlapeta

Pravoslav Flak

Josef Hanuš

David Poyhar

Pavel Rydl

Jaromír Šofr

Jaro Waldeck

Vidu Gunaratna

Jiří Stivín

Vladimír Dousek

Jiří Myslík

Daniel Souček

Ivan Vít