100 LET OD ZALOŽENÍ PRVNÍHO KAMERAMANSKÉHO SDRUŽENÍ ČKKF – 1920

Asociace českých kameramanů oslaví v roce 2020 100 let od založení první kameramanské profesní organizace v Československu, ke které se Asociace hlásí a kterou má ve svých stanovách uvedenu jako organizaci na jejíž tradici AČK navazuje. Jde o Český Klub Kino Forografů v Praze (ČKKF) založený dne 17. července 1920 v Praze, který započal historicky první spolkové sdružování českých kameramanů, soukromých majitelů filmových kamer. Jejím prvním předsedou byl pan kameraman Václav Münzberger, dalšími pak Josef Kokeisl nebo Svatopluk Inemann. Tento proces byl přerušen dvěmi odmlkami způsobenými nacistickou a komunistickou totalitou, ve kterých kameramanská spolková činnost musela být vedena jen neoficiálně. Udržení jedné organizace s jednotným označením nebylo proto z politických důvodů možné. Také například nástup zvukového filmu a změna ekonomických poměrů v československém filmovém průmyslu způsobila přechod z klubové kameramanské organizace na odborovou. Paralelně s KČKF působila Organizace čsl. Film. Herctva/ČsFÚ, někdy též nazývaná „KINO-UNIE“, vzniklá už v roce 1918, kdy hlouček nadšených filmových pracovníků se sdružil pod názvem: „Oraganizace čsl. Filmového herectva, později „Organizace čsl. Filmového herectva a zaměstnanců výroben“, přetvořenou 17. října 1932 na Československou filmovou unii (ČsFÚ). S nástupem zvukového filmu a ekonomickou nemožností pořídit si drahé zvukové kamery s tichým chodem do soukromého vlastnictví, vznikla potřeba řídit práci kameramanů ve velkých filmových studiích pod ochranou odborové unie. Proto se postupně ČKKF přetváří do do řad členstva Unie ČsFÚ a v roce 1937 zde vytváří samostatný odbor kameramanů, včele kterého stanul Karel Dégl. ČsFÚ hájila zájmy svých členů nejen po stránce sociální, nýbrž zabývala se také činností osvětovou a kulturní. A kameramani tím nastupují dlouhé období své činnosti, kdy nemohli být svobodně oragnizovaným klubem. V období krátce před druhou světovou válkou se z oficiálních dokumentů dovídáme, že Spolek „Klub československých kinofotografů Praha“ byl vymazán jako zaniklý dnem 30. června 1939 podle čl. II odst. 2 vládního nařízení ze dne 31. března 1939 č. 97 Sb. Zákonů a nařízení. Kameramanská sekce ČsFÚ pracuje dál a formuje v sobě oragnizaci kameramanů pracující v protektorátu a také po něm. Následné období je obdobím organizování kameramanů prostřednictvím komunistického revolučního odborového hnutí. Kameramani ale nikdy nepřestali s neoficiálním sdružováním jakkoliv možnými formami v daných pro československý film těžkých obdobích. V roce 1990 byla okamžitě založena svobodná Asociace českých kameramanů, která se hlásí k původní tradici ČKKF i odborové KS ČsFÚ a proto v roce 2020 oslavuje své výročí 100 let od vzniku kameramanské organizace v Československu, dnes České republice.