Fotografická soutěž prezidenta AČK o nejlepší PF 2024

Prezident Asociace českých kameramanů vypisuje tradiční fotografickou soutěž o nejlepší PFku tentokráte za rok 2024. S přáním všeho dobrého, zdraví a štěstí, tvůrčích úspěchů ve světě bez válek, inflací a nedobré nálady v roce 2024.

Veselé vánoce! prof. Marek Jícha, AČK

Vítězem minulého ročníku PF 2023 je Tomáš Choura AČK, který na Vánočním setkání Asociace českých kameramanů v MATu dne 18.12.2023 večer Cenu obdržel.
PF 2024 Pravoslav Flak, AČK
PF 2024 Tomáš Choura, AČK
PF 2024 Vladimír Dousek, AČK
PF 2024 Vidu Gunaratna, AČK
PF 2024 Martin Šec, AČK
PF 2024 Antonín Weiser, AČK
PF 2024 David Ployhar, AČK
PF 2024 Jiří Myslík, AČK
PF 2024 Daniel Hnát, AČK
PF 2024 Daniel Souček, AČK
PF 2024 Pavel Rydl, AČK
PF 2024 Richard Špůr, AČK
PF 2024 David Čálek, AČK