VÝSLEDKY DRUHÉHO TESTU KAMERY RED ONE

DRUHÝ TEST KAMERY RED ONE Dne 16. května 2008 proběhl v pořadí druhý test s kamerou RED ONE. Kamera zapůjčená firmou Michala Gahuta byla osazena originálním RED objektivem a novou verzí firmware, která slibovala zlepšení artefaktů vzniklých drsnou komprimací REDCODEKu. Hlavní částí testu ale bylo zjištění, že čip kamery nesprávně interpretuje realitu tvořenou záznamem obrazu v oblasti viditelného spektra z důvodů stavby čipu. Kamera zaznamenává rovněž informace z infračervené části spektra. To se projevuje značným zešednutím, desaturací a sníženou gamou výsledného obrazu, způsobenou touto infračervenou víceexpozicí.

Provedli jsme proto pokus, který tento problém osvětluje i když jsme neměli k dispozici žádný infračervený filtr. Natočili jsme stejný záběr dvakrát. 1. při použití krátkého expozičního času s nízkou clonou. 2. expozice 1/50 sekundy za použití silných ND filtrů s otevřeným objektivem. Výsledek testu prokázal, že je nutné při natáčení s kamerou REDONE používat infračervené filtry v každé situaci. Viz obrázky. Při otevřené cloně je obraz více znehodnocen rušivým infračerveným zářením, které prochází objektivem kamery při stejné expozici jako jsme provedli s objektivem zavřeným. Záběry se liší stupněm zásahu infraexpozicí a oba jsou touto expozicí znehodnoceny, i když u nich došlo k expozici totožné. Přepočet clonových čísel a závěrky Obr.1 více otevřená clona, obr.2 méně otevřená clona.

Obrázek 1.

Obrázek 2.
Podobně (desaturací a změnou barev kostýmu) se test zachoval i v případě svíceného portrétu. Obr.3 více otevřená clona, obr.4 méně otevřená clona.

Obrázek 3.

Obrázek 4.