POPRVÉ PROJEKCE DIGITAL CINEMA NA PRAŽSKÉ FAMU

PRVNÍ HISTORICKÁ PROJEKCE DIGITAL CINEMA NA PRAŽSKÉ FAMU
Ve dnech 16. a 17. září 2008 byla provedena historicky první veřejná projekce formátu DIGITAL CINEMA při příležitosti státních závěrečných bakalářských zkoušek na Akademii múzických umění v Praze. Prvním filmem byl dokumentární film FILM S HENDIKEPEM režiséra Bohdana Bláhovce a kameramana Prokopa Součka a druhým byl hraný snímek DĚTI SLEDUJÍCÍ NOČNÍ VLAKY režiséra Michala Hogenauera a kameramana Adama Strettiho. Oba filmy vznily za podpory firmy ACE, jmenovitě Saši Kadlece, který studenty vedl při natáčení a zapůjčil jim přijímací kameru formátu HDCAM. Obraz byl natočen ve formátu 1920×1080 25p a byl následně po obrazovém ONLINE obrazově dokončován na FinalCutPro. Barevné korekce i export proběhl na půdě katedry kamery za pedagogického vedení doc. MgA Marka Jíchy. Projekce proběhla v kodeku PRORES 720p. Vyjímečná kvalita projekce na plátně školního kinosálu byla zanamenána, dokoce se objevily i názory, že je obraz příliš dokonalý. Studenti na svých filmech ještě postrpodukčně pracují a bude je možno znovu spatřit v tomto DC formátu na podzimním festivalu studentů FAMU FAMUFEST 2008. FAMU se tak řadí právem mezi progresivní filmové školy zabývající se výzkumem a aplikací moderních kinematografických metod DC do praxe. Škoda jen, že tato jejich činnost zůstává bez finanční podpory ze strany státních nebo evropských grantů. Organizace a legislativa jaksi pokulhává za praktickými potřebami technologické digitální revoluce současnosti. Naplánovat grant, žádat o něj, vyplňovat složité formuláře a čekat a čekat a třeba se také nedočkat, na to dnes již nemá nikdo čas. Technologie se prosazuje sama, tentokráte tedy i bez vývojových grantů.


DĚTI SLEDUJÍCÍ NOČNÍ VLAKY

FILM S HENDIKEPEM