Premiéra dalšího DRA digitálně restaurovaného filmu proběhla 29. října 2018 na mezinárodním kameramanském filmovém festivalu Ostrava kamera oko 2018

Film Žiletky režiséra Zdeňka Tyce

Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera OKO je přehlídkou kvalitní kameramanské práce a místem tvůrčího dialogu, který přispívá krozvíjení filmu jako živého umění. Jsme rádi, že Česká republika může být místem konání takovýchto akcí a jsme na to hrdí. 10. ročník mezinárodního filmového festivalu kameramanské tvorby Ostrava Kamera OKO 2018 ukazuje, že se nejen podařilo tento festival před deseti lety založit, ale postupně udržet a rozvíjet až do dnešní jubilejní podoby. Ve vědomí mezinárodní kameramanské komunity je tento festival sledován snadějí i nadšením, že vedle již tradičních a klasických festivalů s dlouholetou tradicí, jako je makedonský festival Manaki Brothers či polský CamerImage, se zrodil nový kameramanský festival s alternativní dramaturgií, kterou zakladatelé festivalu popsali jako styl „Free Cinema“. Ostravské prostředí industriálních památek Dolních Vítkovic se během deseti let transformovalo do prostředí vhodného pro konání mezinárodních kulturních setkání, o čemž svědčí i reflexe našich zahraničních hostů, kteří byli účastni v mezinárodní porotě v minulých ročnících. Pro Asociaci českých kameramanů je existence festivalu Kamera OKO prestižní záležitostí a rádi bychom přispěli vedení festivalu do dalších let naší aktivní spoluprací či partnerstvím. Jako každý velký mezinárodní filmový festival, tak také Ostrava Kamera OKO se během svého programu snaží představit nejlepší filmová díla minulosti v digitálně restaurované podobě a to prezentací nejlepší práce digitálních restaurátorů. V České republice umíme digitálně restaurovat filmy stejně kvalitně jako je tomu ve světových restaurátorských dílnách. Navíc máme vyvinutý přesný restaurátorský postup popsaný v certifikovaných metodikách Digitálně restaurovaného autorizátu (DRA).

V letošním roce byl představen ve své obnovené premiéře film režiséra Zdeňka Tyce Žiletky (1993) s Filipem Topolem, Markétou Rubešovou a Barbarou Lukešovou v hlavních rolích. Film byl digitalizován v rámci ověřování výstupů výzkumného projektu Akademie múzických umění v Praze v rámci projektu Ministerstva kultury České republiky NAKI (program národní kulturní identity) v produkci České televize. Digitální restaurování vedl Antonín Weiser prostřednictvím Certifikované metodiky digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně restaurovaný autorizát (DRA). Projekce proběhla 29. října 2018 v 17 hodin v kině Svět techniky v kulturním komplexu Dolních Vítkovic v největším 4K digitálním kině v České republice. Promítací plátno má úctyhodný rozměr 18 x 10 metrů. Kino disponuje špičkovou promítací technikou od firmy Barco, zvuk takový, jaký se používá jen v hollywoodských kinech, Systém Dolby surround 7.1 JBL ScreenArray. Kapacita kinosálu je 194 osob a sedačky už na první pohled zaručují nadstandartní komfort. Prostě nádhera! Film byl uveden ředitelem festivalu Kamera OKO panem Jakubem Felcmanem za účasti digitálního restaurátora Antonína Weisera a kameramana filmu Marka Jíchy. Marek Jícha po projekci konstatoval:

„Jde o splnění kameramanova snu! Natočit dobrý film s výborným režisérem, a potom film digitálně zrestaurovat metodou DRA + promítnout jej v dokonalém kinosále s obřím plátnem. Děkuji všem, kdo s tím pomáhali!“

Více informací a DRA schvalovací protokol s restaurátorskou zprávou naleznete na webovské stránce: www.research-dra.com