TISKOVÁ ZPRÁVA Z KAMERAMANSKÝCH DNŮ V PRAZE 29. – 31. května 2014

Kameramanské dny, Praha 29. — 31. května 2014 Kino NFA – Ponrepo, kino Evald, Studio Béla
Willy Kurant:

„Co to dnes znamená být kameraman? Celý systém více méně přešel na digitální technologii a i komerční filmy se realizují dostupnými technologiemi. A tak profesionální kameru může mít vlastně skoro každý. Znamená to, že se tím stává kameramanem? Je svůdné nechat se strhnout technologickými výdobytky. Ale nakonec je to oko a hlava, které činí umělce umělcem, technologie umělce nespasí. Já říkám svým kolegům – volte si svobobodně, s vědomím, že každá látka nabízí svoje pojetí. Je jedno, jak starý nebo nový postup zvolíte, nevyhnete se tomu, že mezi tím přístrojem, na který se zaznamenává obraz pohybu, a tím zázračným filmem, na který přijdou lidi do kina, je vaše oko, které je rozhodující.“

Konec května patřil v Praze Kameramanským dnům, které zde poprvé uspořádali organizátoři kameramanského festivalu Ostrava Kamera Oko. Tři dny přednášek, diskusí a projekcí byly věnovány aktuálním nejen kameramanským problémům. Kameramanské dny se odehrávaly v okolí Národní třídy — v kinech Evald, Ponrepo, Studio Béla a na Filmové a televizní fakultě AMU (FAMU). Většina programu byla otevřena široké veřejnosti a koncipována jako vzdělávací, otevírající prostor pro diskusi a zpřístupnění problémů profesionálům i laikům. V kině Evald se uskutečnily projekce digitálně restaurovaných filmů ve formátu DCP, kterým vždy odborný úvod a ukázky různých projekčních formátů (35mm, DVD, Blu-ray). Diváci mohli porovnat práci českých restaurátorů na nově restaurovaných filmech Hoří, má panenko a Všichni dobří rodáci s prací jejich francouzských kolegů na Bláznivém Petříčkovi Jeana-Luca Godarda.

Hlavní host festivalu, původem belgický kameraman Willy Kurant, měl v Praze nabitý program. Páteční den věnoval studentům katedry kamery na FAMU, pro které Kameramanské dny uspořádaly s Willy Kurantem Masterclass. Následně v zaplněném sále Studia Béla uvedl projekci restaurované verze filmu Mužský rod, ženský rod, na kterém spolupracoval s režisérem Jeanem-Lucem Godardem. V sobotu večer se pak zúčastnil unikátní projekce zachovalé 35mm kopie jeho německého snímku Michael Kohlhaas. Režisér Volker Schlöndorff natáčel tento historický snímek na Slovensku v létě 1968 s částečně česloslovenským štábem. Willy Kurant divákům popsal přípravu i průběh natáčení u obou filmů ale neopomněl ani zmínit některá úskalí spolupráce s těmito významnými režiséry.

Kameramanských dní se zúčastnil také zástupce norské kameramanské asociace Rolv Haan a nechyběla samozřejmě ani řada českých kameramanů, členů AČK. Mladší generaci zastoupil kameraman Martin Preiss, který dostal tzv. Divokou kartu společnosti Artcam a z jejího bohatého katalogu vybral pro diváky vizuálně vytříbený opus režiséra Petera Greenewaye Rembrandtova noční hlídka. Martin Preiss film opatřil i osobním úvodem, ve kterém divákům přiblížil, jak mají pohlížet na film z pohledu kameramana, čeho si všímat a na co se zaměřit, aby si vychutnali výbornou práci se světlem a stínem kameramana Reiniera van Brummelena.

Přednášková část programu probíhala v kině NFA Ponrepo a byla zaměřena na kameramanskou práci a vizualitu a zahrnovala zejména prezentace výzkumných projektů studentů a expertů z oblasti kinematografie. Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK v Praze představila svoji připravovanou studii věnovanou významnému českému kameramanovi, Jaroslavu Kučerovi. Příspěvěk o nové podpoře výroby krátkometřážních a experimentálních filmů, se kterým vystoupila Tereza Cz Dvořáková, členka Rady Státního fondu kinematografie, podnítil živou diskusi. Veřejnost byla seznámena s aktivitami Nadace české bijáky, která prezentovala svoji činnost a kameraman Jaromír Šofr v této souvislosti upozornil na blížící se premiéru nově digitalizovaného filmu Ostře sledované vlaky. Rovněž zde zazněla prezentace výzkumného projektu ministerstva kultury České republiky NAKI o metodikách digitalizace národního filmového fondu, kterou prezentoval prezident Asociace českých kameramanů a vedoucí Katedry kamery na FAMU, prof. Marek Jícha. S velkým zájmem sledovalo publikum rovněž prezentaci výzkumného projektu Česká kameramanská škola, o které hovořil Daniel Souček.

Akci zaštítily německá asociace BVK a Asociace českých kameramanů (AČK). a probíhala ve spolupráci s Asociací francouzských kameramanů a Asociací norských kameramanů. Kameramanské dny se konaly za podpory Státního fondu kinematografie České republiky.