ZMĚNA STANOV AČK DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Právní rozbor JUDr. Vladimíra Kroupy k úpravám stanov občanských sdružení (AČK) v rámci přechodu na status spolků naleznete jako PDF ZDE.

Prezídium AČK začalo připravovat tuto změnu. Vyzýváme všechny členy AČK, aby dodali prezídiu svoje podněty a návrhy, abychom je mohli na další Valné hromadě projednat a schválit. Bude vytvořena pracovní skupina, která se bude tvorbou nových stanov zabývat.

Marek Jícha
prezident AČK