OBNOVA DAT PRO WEBOVSKÉ STRÁNKY AČK

Vážení kolegové a kolegyně,
pověřili jsme našeho člena Vidu Gunaratnu revizí webovských stránek AČK, jejich sekce ČLENOVÉ. Mnoho z našich členů tam nemá fotografii a svůj životopis a ani adresu, či jiný kontakt na sebe. Při tak velkém množství to nedělá dobrou vizitku naší Ascociaci. Vidu Gunaratna se bude snažit oslovit ty členy AČK, kteří nemají potřebné vybavení pro sekci ČLENOVÉ, a bude je žádat o poplnění.
Prosíme vyjděte mu maximálně vstříc. Věřte Vidu vykonává velkou a záslužnou práci pro dobrou věc naší Asociace.
Spojení na Vidu Gunaratnu: vidumg@gmail.com mohou využít také všichni, kdo chtějí inforamce o sobě oživit nebo jinak aktualizovat.
Děkujeme
Prezídium AČK