Zachraňme filmové laboratoře ČT

Koncem měsíce června 2022 se k nám dostala velmi překvapivá a nečekaná zpráva, že vedení České televize ruší Filmové laboratoře ČT k 31. 7. 2022. Asociace českých kameramanů napsala otevřený dopis generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi, kde ho vyzývá a by Česká televize upustila od tohoto rozhodnutí, neboť jde o nezvratný krok, kterým se neuspoří dostatek peněz, ani nezaujme politiky ke zvýšení koncesionářských poplatků, ale který již nebude možné navrátit zpět.

Foto: Marek Jícha

Došlo ke spojení profesních asociací ARAS, AČK, ČFTA, AFS, FITES, OAZA a filmových škol FAMU a FAMO, kteří napsali stížnost Radě pro Českou levevizi.

Byla dolmuvena pracovní schůzka s vedením České televize, která se uskutečnila dne 11.7. 2022 a z níž Vám posíláme zápis. Zrušení filmových laboratoří se sice podařilo odložit, ale je nutné napnout síly a zabezpečit chod filmových laboratoří ČT tak, aby už nemohlo docházet k podobným překlavpením.