Cena AČK 2019

25. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ

POROTA CENY AČK ZA VYNIKAJÍCÍ KAMERAMANSKÉ DÍLO 2019

  • Jiří Svoboda, režisér
  • Alena Prokopová, publicistka
  • Alois Fisárek, střihač
  • Jiří Stivín, kameraman
  • Kristián Hynek, kameraman
  • Antonín Weiser, kameraman
  • Petr Hojda, kameraman

Předání cen se konalo v středu 26. února 2020 v 18.00 hodin v kině Lucerna.

Slavnostní večer zahájil prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha, večer uváděla moderátorka Jitka Novotná

„V prostorách kavárny, při Vašem příchodu jste mohli zahlédnout výstavu s portréty slavných českých kameramanů. To předznamenává letošní významné jubileum – 100 let od založení prvního českého kameramanského profesního sdružení Klubu Českých Kino Fotografů, k jehož tradicím se Asociace českých kameramanů hrdě hlásí. Tento první kameramanský klub byl založen dne 17. července roku 1920, tedy před sto lety nedaleko odtud ve Vodičkově ulici 11. Jeho prvním předsedou byl pan kameraman Václav Münzberger, dalšími pak kameramani Josef Kokeisl nebo Svatopluk Innemann. Českoslovenští kameramani tím zahájili proces sdružování, jak tomu bylo podobně i ve světě. Snažili se o posílení rodícího se profesního postavení kameramanů, bojovali za standardizaci filmových formátů, účastnili se inovací a výzkumu, zakládali filmové archivy. Společně s dalšími filmovými profesemi propagovali film jako uměleckou formu představení. Stejný úkol a poslání mají všechny kameramanské asociace po celém světě dodnes. Český film se řadí mezi šest nejstarších kinematografií na světě. Praotec českých kameramanů, kameraman Jan Kříženecký, svojí profesí úředník stavebního úřadu města Prahy a amatérský fotograf, zakoupil roku 1898 od bratří Lumiérů kameru Cinematographe s výrobním číslem 277 a natočil s ní několik prvních snímků. Český klub Kinofotografů je nejstarší profesní kameramanskou organizací v Evropě. O rok dříve vznikla jen Asociace kameramanů Amerických ASC. Tato tradice nás zavazuje. Jsou to opravdu zvučná jména našich předchůdců jako byli Jan Kříženecký, Josef Brabec, Karel Dégl, Jindřich Brichta, Jaroslav Blažek, Karel Kopřiva, Václav Vích, Jaroslav Fišer, Otto Heller, Jaroslav Tuzar, Jan Stallich, Alexandr Hackenschnied, Karel Plicka, Ferdinand Pečenka, Jan Roth, Václav Hanuš, Vladimír Novotný, Rudolf Milič, Josef Illík, Jan Kališ, Jaroslav Kučera, Jan Čuřík, Miroslav Ondříček a mnoho a mnoho dalších, mohl bych takto číst dnes celý večer….. Jsou to ti, kteří položili základy pojmu česká kameramanská škola a nás svojí tvorbou vyzvali, abychom i my byli ve své tvorbě poctiví, pravdiví, morálně a eticky silní a směřovali k cílům filmového umění. A neuhýbali z této cesty…“

Marek Jícha


Cenu AČK a DILIA za celoživotní dílo převzal od člena dozorčí rady DILIA pana Romana Ráže a kameramanů Jiřího Stivína a Josefa Špeldy pan kameraman Jan Malíř.


Cenu za vynikající televizní dílo získal kameraman MARTIN DOUBA za televizní seriál režiséra Viktora Tauše VODNÍK Cenu předali ředitel výroby České televize pan Václav Myslík a pan Tomáš Srovnal z postprodukční společnosti PFX.

Porota udělila Čestné uznání za kameru dokumentárního filmu CENTRAL BUS STATION kameramana Ondřeje Belicy a režiséra Tomáše Elšíka. Cenu předali sklářský mistr Jiří Pačínek, ředitel výroby České televize pan Václav Myslík a pan Tomáš Srovnal z postproduční společnosti PFX.

Cenu za vynikající filmové dílo Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula převzal kameraman Vladimír Smutný od předsedy poroty, režiséra Jiřího Svobody, pana Václava Hejduka ze společnosti PANAVISION a prezidenta AČK profesora Marka Jíchy.

Uznáni OOA-S získal posluchač FAMU Faraz Alam za snímek BETWEEN THE LINES Cenu – skleněnou kameru – sklářskou práci od výtvarníka Manto předal syn výtvarníka Manto Dorian, peněžitou odměnu předala paní ředitelka OOA-S Eva Štěpánková a bezplatný pronájem kamerové techniky pan Martin Klimpar ze společnosti BIOFILMS.

Raut po vyhlášení Cen AČK 2019 byl zahájen rozkrojením dortu ke 100. výročí od založení Českého Klubu Kino Fotografů KČKF.

© 2020 foto Vladimír Dousek a Ivan Vít