OCENĚNÍ METODIK DRA CENOU JOSEFA ŠKVORECKÉHO

Na slavnostním vyhlášení Cen Trilobit 2020 dne 25. ledna 2020 v Berouně byla oceněna odborná publikace METODIKY DIGITALIZACE NÁRODNÍHO FILMOVÉHO FONDU METODOU DRA, autorského výzkumného týmu AMU vedeného prof. Markem Jíchou, AČK.

Metodiky digitalizace národního filmového fondu metodou DRA, již vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze (NAMU). CENU JOSEFA ŠKVORECKÉHO si převzal rektor AMU, Jan Hančil od pana Marka Hlavicy, loňského laureáta této Ceny a předsedy Syndikátu novinářů pana Adama Černého. Práce je dílem výzkumného týmu Akademie múzických umění v Praze a vznikla v rámci programu aplikovaného výzkumu Národní kulturní identity Ministerstva kultury České republiky v letech 2013—2017.

Publikace obsahuje sedm certifikovaných metodik DRA (Digitálně Restaurovaný Autorizát), které zachovávají původní vzhled obrazu i charakter zvuku a zároveň řeší problém kontroly autorů nad digitalizací filmů. Dílo označené titulkem DRA dává divákům 100% jistotu, že jde o kvalitní podobu filmu, že uvidí film tak, jak byl svými autory natočen. „Ocenění porota uděluje za zcela nové, jinde se nevyskytující metodiky, které jsou mezinárodně certifikovány a posouvají proces digitálního restaurování filmového díla do oblasti odborné ochrany uměleckého dědictví,“ prohlásila za porotce filmová publicistka Alena Prokopová.

Udílení Cen TRILOBIT můžete sledovat na https://www.ceskatelevize.cz/porady/13108551919-trilobit-2020/