Dopis ministrům ve věci zrušení filmové laboratoře České televize

V Praze dne 10. 6. 2022

Vážený pane ministře Martine Baxo, vážený pane ministře Petře Gazdíku,

dovolujeme si k Vaší pozornosti přiložit otevřený dopis, který jsme adresovali generálnímu řediteli České Televize panu Petru Dvořákovi a řediteli divize Techniky ČT panu Michalu Kratochvílovi ve věci náhlého rušení filmové laboratoře ČT.

Jsme přesvědčeni, že se takové rozhodnuti bytostné týká kultury i školství, tedy vašich resortů. Je nanejvýš žádoucí, aby filmová laboratoř ČT nebyla zrušená, jelikož by šlo o nevratný krok s dalekosáhlými následky.

Děkujeme za Váš čas a pomoc v této urgentní záležitosti.

S přátelským pozdravem za všechny české kameramany, režiséry, filmové pedagogy a ostatní současné i budoucí pracovníky v české kinematografii a ve školství.

Prof. MgA Marek Jícha, AČK
prezident Asociace českých kameramanů