Zemřel pan kameraman Josef Hanuš

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel pan kameraman a čestný prezident AČK Josef Hanuš.

Čest jeho památce.