Vyhlášení stávkové pohotovosti Nezávislé odborové organizace ČT

Vyhlášení stávkové pohotovosti Nezávislé odborové organizace ČT v Praze, Nezávislého Odborového Svazu pracovníků České televize Ostrava a Odborové Organizace ČT Televizního studia Brno

NOO ČT Praha, NOSP ČT Ostrava, OO ČT TS Brno v reakci na úsporná omezení, která vyhlásil generální ředitel ČT Petr Dvořák, vyhlašuje dnem 23.6.2022 časově neomezenou stávkovou pohotovost.

Odbory ČT si uvědomují, že finanční situace, v níž se nacházejí veřejnoprávní média, není dobrá. Nikterak nepopírají nezbytnost úsporných opatření. Návrhy předložené generálním ředitelem, ale považují za vynucené řešení, které ve svém důsledku povede ke snížení kvality služeb poskytovaných ze zákona veřejnosti, současně k omezení rozvoje a v neposlední řadě k prohloubení propadu mezci zaměstnanců ČT.

První vina propouštění v ČT v druhé polovině roku 2022 se má týkat zhruba 50 pracovních míst. Rušeny mají být pracovní pozice, které jsou z hlediska činnosti ČT unikátní. Požadujeme analýzu avizovaných úspor a budoucího působení média veřejné služby, že vedení ČT hledá úspory smyslupině.

V důsledku úsporných opatření má dojít i k oddálení rekonstrukce studia a zakoupení moderního technologického vybavení pro TS Ostrava. Z tohoto důvodu bude přesunuta větší části výroby originálních pořadů do TS Brno. Televizní studio Ostrava je přitom součástí regionální identity a jeho omezování ovlivní i zaměstnanost v regionu.

Odbory ČT se současně domnívají, přesto že politici odpovědní za rozhodování o koncesionářských poplatcích byli v uplynulých letech dostatečně upozorňováni na to, kam povede „neochota“ valorizovat poplatek za veřejnoprávní službu, nekonali.

Stávkovou pohotovosti apelujeme na vedení České televize, Radu České televize a požadujeme okamžité zahájení jednání s politickou reprezentací o financování ČT.

Nezávislá odborová or ČT v Praze
Odborová ganizace ČT Televizní studio Brno
Odborová organizace pracovníků ČT TS Ostrava