VALNÁ HROMADA AČK A VOLBY NOVÉHO PREZIDENTA – TISKOVÁ ZPRÁVA DUBEN 2012

Tisková zpráva z Valné hromady Asociace českých kameramanů
dne 17. dubna 2012

Prezident Asociace českých kameramanů Josef Hanuš dnešním dnem na základě svého rozhodnutí končí s výkonem funkce prezidenta Asociace českých kameramanů. Valná hromada Asociace českých kameramanů zvolila nové prezidium:

 • prof. Jiří Myslík
 • prof. MgA Marek Jícha
 • prof. Jaromír Šofr
 • Petr Koblovský
 • Josef Špelda
 • Aleš Cigánek
 • Ivan Vít
 • Martin Šec
 • Martin Preiss
 • Lukáš Hyksa
 • Mark Bliss

Nově zvolené Prezidium Asociace českých kameramanů zvolilo vrcholné představitele A.Č.K.:

Prezident A.Č.K.: prof. MgA. Marek Jícha
Viceprezident A.Č.K.: prof. Jiří Myslík
Čestným prezidentem A.Č.K. byl zvolen pan Josef Hanuš.

V Praze dne 17.4.2012
Zapsala: Renata Soudná

prof. MgA. Marek Jícha prezident A.Č.K.