ZPRÁVA O INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH CESKAM

Dne 3. dubna 2008 se sešlo prezidium Asociace českých kameramanů k jednání nad jediným bodem, který se týká našich webovských stránek. Prezident si vyslechl jednotlivé připomínky členů prezidia a poté celé prezídium rozhodlo takto:

Webovské stránky AČK www.ceskam.cz byly původně koncipovány tak, aby uživatel internetu při návštěvě těchto stránek narazil na grafický design, který by jej upozornil na fakt, že je u cíle. Tedy, že dosáhl na konec svého pátrání, na Asociační úřední desku AČK. Z tohoto důvodu stávající stránky i se svým grafickým designem tuto funkci plní dobře. Také splňují požadavek jednoduchosti a čitelnosti, což je problém pro mnoho převážně starších uživatelů. Šedá barva stránek je zdůvodněna její neutrálností, která pomůže „odpíchnout“ barevné fotografie v přílohách stránek a tím je zdůraznit. Viz CENA AČK.

Marek Jícha byl vyzván, aby zpřístupnil editaci stránek všem členům prezidia AČK, tak, aby mohli všichni doplňovat údaje a psát novinky nebo anonce akcí. Tím by se měl vyřešit hlavní problém stránek, že do nich nikdo nepřispívá. Jícha to sám nezvládne.

Otázka stránek a návrhu podaného presidiu Martinem Preissem byla tedy oceněna kladně, ale s připomínkou, že ani grafický návrh ani funkčnost Preissových stránek nesplňují požadavky prezidia na funkci stránek. Martinovi Preissovi bylo nabídnuto členství v prezidiu AČK a možnost vést DISKUSNÍ FÓRUM ČLENŮ, které bude možno aktivovat přes hlavní stránku www.ceskam.cz vedle oddílu FÓRUM, které je určeno pouze pro veřejnost. Matrin Preiss tuto nabídku přijal a bude se o diskusní fórum starat. Prezidium mu za tuto aktivitu
předem děkuje a vítá ho ve svých řadách.

Prezidium AČK
3.4.2008