TISKOVÁ ZPRÁVA OOA-S – VÝZVA KE KONGRESU FIAF

OOA-S se připojuje k tiskové zprávě Asociace českých kameramanů při příležitosti 74. kongresu FIAF v Praze.

OOA-S (Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Národní 937/41), se připojuje se shodným stanoviskem k tiskové zprávě Asociace českých kameramanů A.Č.K.

Plně potvrzujeme i vážnost situace ohledně dosavadního alarmujícího přístupu zákonem povolaných správců českého národního filmového dědictví, resp. vykonavatelů státem držených práv k filmovým dílům, kteří dosud zadávali státní digitalizační zakázky zcela bez jakékoliv certifikované metodiky, bez nároků na autorizaci a na dodržení vysoké umělecké úrovně původní podoby díla.

I my proto s nadějí doporučujeme Vaší pozornosti sedm certifikovaných metodik digitálního restaurování národního filmového fondu (pod názvem Digitálně restaurovaný autorizát – DRA) a velmi vřele vyjadřujeme respekt i vděčnost pražské univerzitě AMU a odbornému týmu pod vedením prof. Marka Jíchy.

Pokládali bychom za racionální a hospodárný postup, kdyby stát, který dříve naprosto rozumně investoval do výzkumu a vytvoření nezávislých metodik na neutrální akademické půdě a nyní obdržel dlouho očekávané certifikované výstupy, (mimochodem v odborných kruzích vysoce hodnocené), nyní postupně zavázal i podřízené veřejnoprávní instituce respektovat tyto výstupy.

Rozhodující především je, aby již všichni budoucí zhotovitelé pracující pro státní instituce při digitálním restaurování filmů byli povinni tyto odborné postupy metodik DRA (lege artis vedoucí k dosažení dobrých výsledků) dodržovat, aby následně příslušné státní instituce nechávaly před přijetím hotových zakázek expertně kontrolovat (prostřednictvím nezávislého odborného pracoviště) dodané výsledky od zhotovitelů a aby také důsledně uplatňovaly reklamační nároky.

To vše v zájmu zachování kvality, umělecké úrovně a sdělitelnosti výpovědi původního uměleckého záměru každého znovuzrozeného díla, nikoliv jen jeho vulgarizované verze či náhražky.

Za OOA-S Eva Štěpánková, ředitelka

PDF tiskové zprávy ZDE