PRVNÍ DIDITÁLNÍ ČESKÝ 4K FILM – ULOVIT MILIARDÁŘE

PRVNÍ ČESKÝ DIGITÁLNÍ 4K FILM – POPRVÉ JAKO KDYSI JAN KŘÍŽENECKÝ PROMÍTL 35mm FILM NA PRAŽSKÉM VÝSTAVIŠTI – TENTOKRÁTE V HRADCI KRÁLOVÉ PROMÍTLI PÁNOVÉ Z VORELFILMU POPRVÉ PRVNÍ DIGITÁLNÍ ČESKÝ FILM 4K
Tak je to tady, už se to podařilo i nám v Čechách!!! DCDM 4K = 35mm, ale digitálně!!!
ULOVIT MILIARDÁŘE – nový český film režiséra Tomáše VORLA

Dne 1.října 2009 došlo v kině CENTRAL v Hradci Králové v 19.15 k první kinoprojekci digitálního snímku promítaného ze zaklíčovaného masteru DCDM 4K. Film Ulovit milardáře byl natočen kamerou RED ONE, data byla zpracována ve 4K rozlišení na softwaru FinalCutPro, a po té byl vypálen do 35mm kopií. Poprvé ale byl vyroben také DCDM 4K digitální master. To se uskutečnilo ve společnosti UPP pod vedením pana Ivo Maráka. Protože do té doby neexistovalo kino s digitálním projektorem 4K rozlišení, nebylo možno DCDM mastery promítat digitálně. Před Ulovit miliardáře již vznikl DCDM 4K master filmu Tobruk, nebyl však distribučně promítán a rovněž tento film nebyl natočen digitálně, ale na filmovou surovinu 35mm. Tobruk tedy není 1. digitální 4K film. Digitální film Ulovit miliardáře je produkt tvůrčího týmu kolem režiséra Tomáše Vorla, který patří k hlavním propagátorům digitálního filmu v Čechách. Před filmem Ulovit miliardáře natočil digitálně celovečerní filmy Z města cesta (DV), Skřítek (2K), Gympl (2K). Film Ulovit miliardáře natočil kameraman Marek Jícha, který film digitálně pospprodukoval na FinalCutuPro společně s Patrikem Velkem (Achtung 4K), který provedl pro film trikové práce. Na celé věci má také velikou zásluhu pan Leoš Kučera, ředitel kina Central v Hradci Králové. Ten se zasloužil o fakt, že byl konečně v Čechách nainstalován digitální projektor s rozlišením 4K. To že se tak nestalo v Praze je velikou ostudou pro Prahu, která zdá se zaspala vývoj. Ani multikina se nehrnou do instalací 4K projektorů. Digitalizace kin probíhá v současnoti pouze ve formátu 2K a to hlavně z důvodu kompatibility 2K projektorů s módním atrakčním systémem 3D. První 4K projektor byl tedy uveden v klasickém artovém kině, bývalém kině pro 70mm filmy, kině CENTRAL v Hradci Králové. Kino si při této příležitosti připomnělo 80. výročí svého trvání.


Z leva: Ing.Jejkal z firmy SONY u 4K projektoru CINEALTA spolu s kameramanem Markem Jíchou


Zleva: Patrik Velek (trik+post), Leoš Kučera (kino), Tomáš Vorel (producent a režisér), Marek Jícha (kameraman)