ANALÝZY VÍTĚZNÝCH FILMŮ CENY A.Č.K.- JIŘÍ ŠIMUNEK

Pan kameraman Jiří Šimunek pracoval v porotě letošní Ceny Asociace českých kameramanů a vypracoval expertní posudky vítězných filmů.