KAMERAMANSKÉ DNY – VÝZVA KE SPOLUPRÁCI

Štáb mezinárodního kameramanského filmového festivalu KAMERA OKO Ostrava 2014 ve spolupráci s Asociací českých kameramanů
uspořádá v letošním roce 4 Master Classy:

Kameramanské dny od 28. – 31. května 2014
Master Class – Digitalizace národního fondu z pohledu kameramanů, Jaromír Šofr a Ostře sledované vlaky
Master Class – jako součást festivalu Kamera OKO – zahraniční host
Vánoční Master Class s domácím kameramanem

Organizační tým pořádající tyto Master Classy hledá pomocníky z řad Asociace českých kameramanů, kameramany, kteří by chtěli pomoci s organizací, komunikovali by s hosty, pracovali jako spolupořadatelé setkávání a pracovali jako aktivní iniciátoři tohoto kameramanského dění.
Prosíme zájemce, aby se hlásili buďto panu Jakubu Felcmanovi, řediteli Festivalu kamera OKO mob.: 608661682
nebo Marku Jíchovi mob.: 723437344
Je to příležitost rozhýbat trochu stojaté vody v pražské kotlině a pozvat si do Prahy známé osobnosti, jak to mají ve zvyku naši polsští sousedé, například.