PODNĚTY A NÁVRHY PRO SCHŮZKU S VEDENÍM ČESKÉ TELEVIZE

Vážení kolegové,__
prosím Vás o pomoc při přípravě dalšího setkání s vedením České televize. Měli bychom odeslat naše připomínky a podněty, abychom společně s ČT připravili toto jednání. Prosím Vás o zaslání podnětů k jednání na moji emailovou adresu. Soustředím vše a rosešlu zpět k Vám, abychom kontrolovali výslednou strukturu otázek a připomínek. Potom dojednáme termín schůzky s ČT a sestavíme naši delegaci.__
Děkuji a zdravím__
Marek Jícha _
prezident Asociace českých kameramanů __
+420 723437344 _ lampafilmx@gmail.com