CERTIFIKACE METODIK DRA

METODIKY DRA DIGITÁLNÍHO RESTAUROVÁNÍ KONEČNĚ CERTIFIKOVÁNY!

Ministerstvo kultury České republiky vydalo dne 14. 9. 2017 certifikační osvědčení šesti metodik Digitálně restaurovaného autorizátu — DRA. Tyto metodiky jsou úspěšným výstupem pětiletého výzkumného projektu Akademie múzických umění v Praze pod vedením profesora MgA. Marka Jíchy v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) pod názvem Stanovení objektivní metodiky hodnocení kvality kinematografického obrazu z pohledu zrakového vjemu diváka s cílem vytvoření rovnocenné restaurované digitální kopie v porovnání s mateřskými archivními filmovými obrazovými zdroji.

Podle metody DRA byly již restaurovány filmy Kamenný most, Cesta z města režiséra Tomáše Vorla, Radúz a Mahulena režiséra Petra Weigla, Žiletky režiséra Zdeňka Tyce a krátký snímek Place del la Concorde pořízený chronofotografickou kamerou Étienna-Julese Mareye mezi lety 1888—1897. Obdobným postupem, tedy digitálním restaurováním za účasti expertní skupiny tří kameramanů a skupiny mistrů zvuku byly restaurovány v roce 2017 rovněž filmy Obchod na Korze a Černý Petr, ač označení DRA nebylo možné uvést v titulcích filmů.

Vydaná certifikační Osvědčení pro metodiky digitalizace národního filmového fondu (DRA) obsahují doporučené uživatele, mezi nimiž bohužel nesměl být uveden Národní filmový archiv či Státní fond kinematografie. Jsou zde Archiv a programové fondy České televize, Vojenský historický ústav, Národní technické muzeum, BSA — Barrandov studio archiv, Národní muzeum, Krátký film a.s., Národní archiv a Regionální archivy a muzea. Státní fond kinematografie a NFA sice již metodu DRA využívají a přítomnost kameramanů a mistrů zvuku při digitalizaci skrytě umožňují, ale nechtějí tento fakt označovat v titulcích filmů. NFA stále nemá zájem na metodickém pořizování autorizovaných digitálních kopií. V dnes již bohaté zahraniční produkci kvalitních filmových digitalizátů se v titulcích filmů vždy objevuje garant kvality digitalizace, kterým bývá v případě digitalizace filmů nežijících autorů nejčastěji vedle jména restaurátora také jméno dohlížejícího kameramana či režiséra. Proč jsou odbornost a odpovědný přístup k digitalizaci a restaurování filmových kulturních památek stále přehlíženy jako nepotřebné, či dokonce označovány jako příliš složité? Výzkum NAKI Akademie múzických umění prokázal na praktických příkladech opak. Odpovědnost při kvalitním restaurování patří k tradicím české restaurátorské školy, která v případě jiných druhů památek postupuje obdobně. Jen neodborník může prohlašovat, že odborně provedené práce jsou příliš náročné.


Metodika digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně restaurovaný autorizát (DRA), která byla již certifikována Českou společností pro jakost dne 21.7. 2016 dostala Osvědčení o platnosti i tímto novým ministerským dokumentem.

Náhledy na vzorkovníky DRA, kde je vidět rozdíl mezi pojetím digitalizace NFA – dlouhodobě prosazovanou tvorbou faksimilií pozitivních kopií a výsledky restaurátorské práce podle metodiky DRA, která vychází z originálního negativu naleznete ZDE.

Tisková zpráva AMU.

Metodiky ke stažení z Národního Registru NUŠL.