Dopis ministru kultury ČR Lubomíru Zaorálkovi k digitalizaci filmu Až přijde kocour

Vážený pane ministře,

Asociace českých kameramanů se na Vás obrací s žádostí o pomoc.

V italské restaurátorské laboratoři L’immagine Ritrovata byl při filmovém archivu Cineteca di Bologna digitálně restaurován film režiséra Vojtěcha Jasného „Až přijde kocour“. Podle dohody uzavřené na Ministerstvu kultury ČR mezi FAMU a NFA bylo domluveno přednostní vzorkování filmů žijících autorů a digitální restaurování za přítomnosti žijících autorů, anebo podle vytvořených vzorkovníků DRA (Digitálně Restaurovaný Autorizát). Film „Až přijde kocour“ byl v rámci výzkumu NAKI č. DF13P01OVV06 navzorkován a tyto DRA vzorky byly NFA Laboratoří CPA Studia FAMU k této digitalizaci zdarma poskytnuty. Vzorky však, bohužel nebyly použity, čímž došlo k porušení dohody FAMU/NFA, která vznikla pod záštitou Ministerstva kultury. Také jsme nečekali, že k digitalizaci nebude přizván žádný kameraman, ani Štěpán Kučera, jako dědic autorských práv po kameramanovi filmu Jaroslavu Kučerovi a profesí také kameraman, ani jiný zkušený kameraman (např. prof. Jaroslav Brabec — přímý žák Jaroslava Kučery), ale ani v případě pouhého využití vzorků DRA jejich odpovědný digitální restaurátor (prof. Marek Jícha). Jinými slovy v italské laboratoři byl tento film digitalizován bez domluvené autorské kontroly nad zaměstnanci NFA, takže nemohl být proveden kvalifikovaný odhad výsledné podoby obrazu restaurovaného filmu expertní skupinou.

Po zhlédnutí výsledné digitalizace na kontrolní projekci dne 4.8. 2021 ve Studiu FAMU a po debatě se zástupci NFA jsme zjistili, že digitalizace nebyla provedena, z nepochopitelných důvodů, z originálního negativu filmu, který je stále v bezvadné kondici, ale jen z nekvalitní duplikační kopie. Musíme konstatovat, že tento výsledek digitalizace je v naprosto nepřijatelné kvalitě. Jde o další zmetek, který je vyhozením finančních prostředků vložených do digitalizace externím mecenášem a poškozením dobrého jména české kinematografie.

Prosíme Vás, pane ministře, o záštitu možnosti odborně komisionálně ohodnotit provedené restaurování porovnáním s vytvořenými vzorky DRA. Z médií jsme se dozvěděli, že film byl již promítán na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes. Plně nerozumíme, kdo a proč veřejně prezentuje výsledky takto náročné digitalizace bez potřebné kontroly. K této žádosti nás vede opatrnost a nedobré zkušenosti z minulosti s jinými zahraničními digitalizacemi, jako nechvalně známé digitalizace v Maďarsku. Tehdy došlo rovněž k velké finanční ztrátě (26 mil korun) a dodnes tyto vulgární digitalizáty nebyly opraveny. Stále se uvádějí na televizních stanicích a inzerují jako restaurované snímky, ačkoli komise sestavená Ministerstvem kultury jasně konstatovala, že je za restaurované považovat nelze.

V titulcích filmu „Až přijde kocour“ jsme se dočetli, že byl zdigitalizován na základě výsledků výzkumu NAKI Akademie múzických umění v Praze (míněn dodaný vzorkovník DRA). Ano FAMU poskytla vypracovaný vzorkovník DRA (vzor výsledné podoby digitalizovaného obrazu) k použití NFA zdarma, ale ten nebyl vůbec nijak respektován. Nebyl použit. Žádáme proto, aby tento zavádějící nepravdivý titulek, který kazí dobré jméno a výsledky výzkumného projektu NAKI, byl z filmu odstraněn.

Zůstává otázkou, proč se navzorkované české filmy digitalizují mimo území České republiky, když zde máme vynikající postprodukční pracoviště UPP (Universal Production Partners), které ke spokojenosti všech, i autorů filmů, provádí digitální restaurování mnohem levněji, a navíc ve špičkové kvalitě.

Další otázkou je, proč dle dohody FAMU/NFA vůbec neprobíhá vzorkování s žijícími autory, jejichž know-how je nenahraditelné. Od podpisu dohody zatím proběhla pouhá tři vzorkování. Připomínáme jména významných českých a slovenských kameramanů, kteří na konci svého profesního života stále čekají na plnění tohoto slibu — Jiří Macháně, Ivan Šlapeta, Jiří Macák, Andrej Barla, Jiří Šámal, Ivan Vít, Vladimír Malík, Jiří Kadaňka, Jaromír Šofr a další. Jde nám hlavně o barevné filmy, které mají složité umělecké a výrobní know-how.

Jsme s NFA v současné době v jednání a zveme Vás na kontrolní projekci do kalibrované projekce Studia FAMU, v laboratoři CPA – Centra poradenství a analytických služeb v Praze, kde byste mohl na vlastní oči posoudit, na co by se mohli diváci v případě filmu Až přijde kocour dívat a co by rozhodně vidět neměli. Prosíme Vás, abyste tuto naši aktivitu podpořil. Chápejte, prosíme, tuto naši žádost jako rázný protest proti způsobu, jakým NFA neodborně digitalizuje české filmy.

Prezidium Asociace českých kameramanů

Karlovo nám. 19
120 00 Praha 2