Již 4. interpelace na ministra kultury ve věci digitalizace národního filmového fondu

Co ještě se musí stát, aby pan ministr kultury, zodpovědný za dlouhodobé nepořádky v Národním filmovém archivu, „měl pocit, že stát se tady nechová odpovídající způsobem“, aby konečně jednal?

Stenozáznam z dnešního jednání PS PČR – interpelace na ministra kultury Lubomíra Zaorálka dne 16.9. 2021.

Poslankyně Věra Kovářová:

Vážený pane ministře, zástupci filmových uměleckých profesí se opět bouří proti nekvalitní digitalizaci starších českých filmů Zlatého fondu našeho filmového dědictví. Před několika lety bylo z popudu ředitele Národního filmového archivu Michala Breganta více než deset významných českých filmů digitálně restaurováno v Maďarsku.

Negativní ohlasy na nekvalitní výsledky vedly Ministerstvo kultury k sestavení odborné komise, která vyhodnotila výsledek jako nepoužitelný. O filmech digitalizovaných v rámci projektu, který byl financován z veřejných zdrojů, za více než 21 milionů korun, komise uvedla, že je nelze přijmout jako restaurované. Následně pod patronací ministerstva vznikla smlouva mezi NFA a FAMU, která měla zabránit tomu, aby se podobná selhání opakovala. Tato smlouva byla panem Bregantem opět porušena, a to v případě filmu Až přijde kocour. Film byl restaurován v Itálii a bohužel tam byly předány nekvalitní kopie filmu, ačkoliv k dispozici byly kvalitní vzorky. Projekce tohoto filmu v srpnu 2021 vedla umělecké profese k výzvě, aby byl pan Bregant odvolán.

Dědicové kameramana Jaroslava Kučery požádali o stažení filmu z veřejné distribuce, takže nemůže být využitá milionová investice vložená do restaurování filmu. Otázek se skutečně nabízí mnoho. Jak je možné, že náš Zlatý filmový fond je soustavně předmětem amatérismu státní instituce jako je NFA? A jestli se zasadíte o nápravu situace, která naši kulturu poškozuje už i v zahraničí. A jenom možná, jestli jste viděl srovnání digitalizované (Předsedající: Paní poslankyně, skončil čas.) formy a té původní, tak… Ano, mi musíte dát za pravdu. Děkuji. Omlouvám se.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip:

Pan ministr je připraven odpovídat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek:

Ano, děkuji. Mrzí mě, že znovu vzplál vlastně spor, který se týká digitálního restaurování českých filmů, starších českých filmů, protože vlastně už tady v této věci jsem byl nucen se angažovat i v minulosti, a doufal jsem, že vznikl určitý kompromis nebo dohoda, která bude, když bude dodržována, tak povede k tomu, že se ty postoje, které se tady dosud střetávaly, že se nějakým způsobem potkají a dohodnout, a že ta dohoda bude i tedy reálná.

Máte pravdu, že ten spor vlastně teď vzplál znovu v souvislosti s restaurováním filmu Až přijde kocour, který byl i v zahraničí prezentován, poměrně neúspěšně. Nicméně jiná věc je, že tady v Česku se znovu diskutuje o tom, v té odborné veřejnosti, že ta kopie není dostatečně kvalitní a že se navíc nedodržela ta dohoda, o které i vy jste mluvila. Jenom připomenu, že to je dohoda, která byla učiněna v červnu roku 2018 mezi Národním filmových archivem, zástupcem Národního filmového archivu a děkanem FAMU. Takže ta dohoda vlastně řekla, jak by se mělo postupovat, aby se do budoucna vyloučily podobné střety a podobné nesouhlasy, které se objevily v minulosti.

Takže já jsem se tím samozřejmě musel začít zabývat, i když mě to mrzí, že se k tomu zase musíme vracet, protože jsem doufal, že dohoda bude platit a že je určitým kompromisem, který ten problém vyřeší. Nicméně teď se ukazuje, že ta odborná část tedy veřejnosti, zástupci tedy režiséři, kameramani, mistři zvuku, kteří reprezentují tu skupinu, která nesouhlasí s tou úrovní a kvalitou té kopie filmu Až přijde kocour, toho digitálního restaurování toho filmu Až přijde kocour, se opět vyjádřili, nejenom že jim připadá, že tady nebylo učiněno zadost té dohodě, ale žádají i stažení toho filmu z veřejné produkce. Takže já jsem začal jednat, moje ambice je dostat a sednout ke stolu opět se zástupci obou skupin, což se vlastně stalo, a začali jsme se bavit o bodech dohody, které nebyly dodrženy s tím, že Národní filmový archiv tvrdí, že v tom covidovém období bylo možná obtížnější dostát některým částem té dohody. Nicméně my jsme se tady ještě nedobrali nějakého výsledku. V této chvíli je to tak, že se sejdeme znovu. A já jsem chtěl, aby u této schůzky byli také zástupci, odborníci, kteří se podíleli na výrobě té restaurované kopie v Boloni a abychom se pobavili o tom, do jaké míry a proč došlo k tomu, že znovu je tady zpátky diskuse o kvalitě té digitální restaurace.

Takže v této chvíli mohu pouze tady slíbit, že budu pokračovat v té snaze vyjasnit, proč a jestli byla ta dohoda porušena, a budu vést debatu se všemi zainteresovanými, aby se vyjasnilo, proč nově tu debatu máme zpátky. Můj zájem je a byl bych nejraději, kdyby se povedlo, kdyby dohoda, která se uzavřela, skutečně byla platná a kdyby obě strany souhlasily s tím, že ji budou v plné míře dodržovat, že už se nebude opakovat to, co se stalo nyní. Jestli za to může covid, nebo ne, to teď nechci soudit ani to nechci ještě definitivně uzavírat. Pro mě je evidentní, že si určitě jedna skupina myslí, že ta dohoda dodržena nebyla, Národní filmový archiv to odmítá. My se o tom budeme dále ještě bavit, ale především mám zájem, aby se v téhle věci našel takový postup a takový kompromis, který ten problém jednou provždy vyřeší. To je moje ambice.

Možná že to není úplně jednoduché, protože zřejmě podobný typ debat probíhá i v jiných zemích. Není dneska jednotný postup nebo že by to byla věc, která by byla vyřešena, protože ty technologie dneska postupují a najít nějakou univerzální odpověď asi není úplně snadné –

Místopředseda PSP Vojtěch Filip:

Pane ministře, i vám skončil čas k odpovědi, jistě využijete případnou doplňující otázku paní poslankyně.

Poslankyně Věra Kovářová:

Děkuji, pane ministře, za odpověď. Já musím říci, že v Národním filmovém archivu to chodí poměrně dost tristně. Odešly desítky dlouholetých archivářů a to ukazuje také na neprofesionalitu pana Breganta v řízení NFA. A podle soudu za nezákonným ukončením pracovního poměru vedoucí oddělení paní Přikrylové také stojí vykřičník. A dovolím si citovat, jak komunikují právě s Asociací českých kameramanů, kteří požádali o návštěvu – tak cituji: Bohužel vzhledem k velmi negativnímu a nevstřícnému postoji Prezidia AČK vůči práci Národního filmového archivu v posledním měsíci považujeme konání návštěvy v plánovaném termínu za nekonstruktivní a tím pádem nevhodné.

Myslíte si, že umělci budou muset ještě dlouho trpět tuto aroganci? A jestliže oni nejsou schopni a pan ředitel není schopen uznat nekvalitní práci, tak si myslím, že není na správném místě. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip:

Tak děkuji. Pan ministr využije dvě minuty na doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek:

Já si myslím, že arogance je tady nepřijatelná, protože tady se jedná o digitální restaurování často velmi známých slavných českých filmů, které jsou spojeny s docela velkými jmény té kinematografie. A i ti, kteří dnes požadují tu kvalitu, tak jsou to často docela zvučná jména, ať už to byli režiséři, kameramani a další. Takže pro mě je naprosto nepřijatelné, aby vůči těmto lidem, zástupcům těchto profesí se postupovalo nějak arogantně. A dokonce si myslím, že pokud byla uzavřena dohoda, tak se dodržovat musí. To je věc, kterou bych rád garantoval, a připadá mi, že v tom není žádná výmluva. Pokud se uzavře dohoda, musí se respektovat. A dokonce pokud ta část kameramanů a režisérů byla ochotna jít na určitý kompromis, tak si toho vážím a dělám všechno pro to, aby ze strany státu nebo státního Filmového národního archivu se také dodrželo to, co je třeba. A pokud bych měl pocit, že stát se tady nechová odpovídající způsobem, tak bych samozřejmě jednal.