Cena AČK VIDEOZÁZNAM Z UDÍLENÍ CEN AČK ZA ROK 2022

Videozáznam z celého slavnostního večera udílení Cen Asociace českých kameramanů, který se konal v kině Lucerna dne 1. března 2023.