Druhé digitální české kino, které má 4K projektor

Dne 2.12.2009 bylo otevřeno druhé DIGITÁLNÍ KINO 4K, tentokráte v Praze.
Tímto kinem se stal SVĚTOZOR.
Světozor má 4K projektor SONY, stejný jako v Hradci Králové.
Byl presentován film PROTEKTOR, který sice není 4K film (jde o 2K konverzi do 4K), ale má DCDM master vyrobený firmou UPP standardně ve formátu 4K. Film byl slavnostně a bezchybně odpresentován a Praha tedy konečně začala také uspokojovat své diváky novým digitálním formátem standardu DCI. Jenom ještě čeká Světozor na projekci skutečného 4K filmu, aby mohl divák vychutnat v plné intenzitě sílu 4K formátu .

KAMERAMANSKÝ FESTIVAL KAMERA OKO V OSTRAVĚ

Dne 25.září 2009 byl zahájen nový filmový festival KAMERA OKO.

Město Ostrava má ambici stát se Městem kultury 2015 v rámci Evrospké Unie a žádat tak o nemalé dotace. Vstoupilo do soutěže o tento hrdý titul s ostatními evropskými městy. Součástí takovéto soutěže je samozřemě prokázat se množstvím festiavlů a jiných kulturních aktivit. Asociace českých kameramanů byla organizátory festivalu požádána o profesní zaštítění tohoto festivalu.
Proběhlo jednání prezidia Asociace s ředitelem festivalu Jakubem Felcmanem, avšak toto jednání proběhlo opravdu velmi těsně před uvedením festivalu, tedy v nepřijatelně krátké době. Asociace tak nemohla svoji záštitu festivalu dát, protože neměla možnost do struktury příprav festivalu nijak zasáhnout. Nedošlo tedy ke kontrole kvality ostravských kin a projekčních sálů, což byla zásadní podmínka Asociace českých kamramanů. Dalším problémem bylo, že nedaleko od Ostravy probíhá současně jiný mezinárodní kameramanský festival CAMERAIMAGE (www.camerimage.pl), který je zaštiťován IMAGO, Federací evropských kameramanských asociací, jejímž členem je i AČK. Jde tedy o konflikt termínů a funkce stejného druhu festivalu. AČK bude muset vysvětlit IMAGO, proč se takovýto konfliktní festival v České republice pořádá. CAMERAIMAGE patří k jednomu z nejprestižnějších kameramanských festivalů s dlouhodobou tradicí. AČK se tedy s pořadateli dohodlo na spolupráci v přípravách až dalšího ročníku KAMERA OKO – 2010 a deklarovala svoje požadavky na kvalitu kinoprojekcí i spolupráci na programu festivalu.

Na zahajovacím představení v kine VESMÍR, byl účasten kameraman Marek Jícha, který zde v předpremiéře představil nový český film režiséra Tomáše Vorla Ulovit miliardáře, první český 4K film. Jíchův dojem z kvality projekcí, které v Ostravě měl možnost navštívit, byl otřesný. Plátno v kině VESMÍR (bývalé kino 70mm) je špinavé a několikanásobně viditelně sešité, zcela neodpovídající současným alespoň průměrným projekčním standardům. V projekci MINIKINO byly filmy promítány na plátno doslova čtvercového formátu.

To tedy znamená, že aby mohla Asociace českých kameramanů zaštítit takovýto mezinárodní kameramanský festival, musí se toho v Ostravě změnit opravdu mnoho. Držíme tedy Ostravě palce a věříme, že nalezne prostředky na kompletní rekonstrukci všech kinosálů, tak aby odpovídaly alespoň standardní projekční normě. Kino VESMÍR by ale potřebovalo osadit nejenom novými projektory 35mm, novým plátněm, zvukovou Dolby aparaturou, celkovou rekonstrukcí interiéru, ale také novým digitálním projektorem normy Digital Cinema 4K. Do té doby není možné pozvat do Ostravy žádné zahraniční kameramany, Byla by to zkrátka mezinárodní ostuda. Doufejme že to Ostrava dokáže, nápad mít kameramanský festival také v Čechách je skvělý.

PRVNÍ DIDITÁLNÍ ČESKÝ 4K FILM – ULOVIT MILIARDÁŘE

PRVNÍ ČESKÝ DIGITÁLNÍ 4K FILM – POPRVÉ JAKO KDYSI JAN KŘÍŽENECKÝ PROMÍTL 35mm FILM NA PRAŽSKÉM VÝSTAVIŠTI – TENTOKRÁTE V HRADCI KRÁLOVÉ PROMÍTLI PÁNOVÉ Z VORELFILMU POPRVÉ PRVNÍ DIGITÁLNÍ ČESKÝ FILM 4K
Tak je to tady, už se to podařilo i nám v Čechách!!! DCDM 4K = 35mm, ale digitálně!!!
ULOVIT MILIARDÁŘE – nový český film režiséra Tomáše VORLA

Dne 1.října 2009 došlo v kině CENTRAL v Hradci Králové v 19.15 k první kinoprojekci digitálního snímku promítaného ze zaklíčovaného masteru DCDM 4K. Film Ulovit milardáře byl natočen kamerou RED ONE, data byla zpracována ve 4K rozlišení na softwaru FinalCutPro, a po té byl vypálen do 35mm kopií. Poprvé ale byl vyroben také DCDM 4K digitální master. To se uskutečnilo ve společnosti UPP pod vedením pana Ivo Maráka. Protože do té doby neexistovalo kino s digitálním projektorem 4K rozlišení, nebylo možno DCDM mastery promítat digitálně. Před Ulovit miliardáře již vznikl DCDM 4K master filmu Tobruk, nebyl však distribučně promítán a rovněž tento film nebyl natočen digitálně, ale na filmovou surovinu 35mm. Tobruk tedy není 1. digitální 4K film. Digitální film Ulovit miliardáře je produkt tvůrčího týmu kolem režiséra Tomáše Vorla, který patří k hlavním propagátorům digitálního filmu v Čechách. Před filmem Ulovit miliardáře natočil digitálně celovečerní filmy Z města cesta (DV), Skřítek (2K), Gympl (2K). Film Ulovit miliardáře natočil kameraman Marek Jícha, který film digitálně pospprodukoval na FinalCutuPro společně s Patrikem Velkem (Achtung 4K), který provedl pro film trikové práce. Na celé věci má také velikou zásluhu pan Leoš Kučera, ředitel kina Central v Hradci Králové. Ten se zasloužil o fakt, že byl konečně v Čechách nainstalován digitální projektor s rozlišením 4K. To že se tak nestalo v Praze je velikou ostudou pro Prahu, která zdá se zaspala vývoj. Ani multikina se nehrnou do instalací 4K projektorů. Digitalizace kin probíhá v současnoti pouze ve formátu 2K a to hlavně z důvodu kompatibility 2K projektorů s módním atrakčním systémem 3D. První 4K projektor byl tedy uveden v klasickém artovém kině, bývalém kině pro 70mm filmy, kině CENTRAL v Hradci Králové. Kino si při této příležitosti připomnělo 80. výročí svého trvání.


Z leva: Ing.Jejkal z firmy SONY u 4K projektoru CINEALTA spolu s kameramanem Markem Jíchou


Zleva: Patrik Velek (trik+post), Leoš Kučera (kino), Tomáš Vorel (producent a režisér), Marek Jícha (kameraman)

VÝPRAVA NA TMAVOU HVĚZDU – THE DARK STAR QUEST – JAN HANZAL

Vážení kolegové, přátelé,
rád bych Vás informoval o projektu „Výprava na Tmavou Hvězdu“, který chci po dlouhých přípravách začít prakticky realizovat v roce 2010. Během expedice, jdoucí po stopách historické výpravy z let 1465-1467, bych rád zachytil věci a místa, související s touto cestou, esence národních a oblastních kultur a co nejvíce z tisíců výtvorů lidského ducha a díla, vytvořeného jeho rukou. Základní informace o tomto projektu v češtině, angličtině, francouzštině, němčině a španělštině najdete na webových stránkách www.vypravanatmavouhvezdu.cz Oslovuji Vás jako celoživotní filmař, který chce na závěr své profesní kariéry zpracovat nádherný námět a naplnit přísloví „konec dobrý, všechno dobré“. Je mnoho lidí, kteří dosáhli díky mnohaleté praxi, profesním zkušenostem a životní moudrosti vrcholu tvůrčích schopností, svojí milovanou práci ještě dělat chtějí, ale fyzické síly, na rozdíl od duševních, jsou již za vrcholem. Pro ty, kteří jsou v podobné situaci a téma pro své finále ještě nenašli, nabízím možnost zúčastnit se podle vlastního uvážení tohoto projektu. Můžete se zúčastnit den, nebo měsíc, nebo až do konce a pomoci ukázat Vaše, nebo i jiné země a kultury vlastním pohledem, nebo uplatnit myšlenku, názor, zkušenost . To vše v klidu, v pohodě, v atmosféře vytvořené lidmi, které spojují stejné zájmy a hodnoty. Kolik nových setkání a zajímavých debat může vzniknout. Kolik krásných míst, zajímavých lidí, nových poznatků a neopakovatelných dnů může být zachyceno pro ty, kteří se již z různých důvodů nemohou na cesty vydat a stanou se tak alespoň virtuálními účastníky. Uvítám jakoukoliv formu účasti, podpory, nebo pomoci od kohokoliv, komu se tento záměr líbí. Budu vděčný za každou novou informaci, nebo nápad, který napomůže úspěšné realizaci. Pokud je někdo z Vás, nebo z Vašeho okolí stejný idealista, romantik a dobrodruh, jako já a chtěl by se zúčastnit tohoto projektu zásadním způsobem, nebo až do konce, budu rád, když se co nejdříve ozve. PS. Stydím se a velice toužím změnit to, že já osobně komunikuji dobře pouze česky a díky nedostatku času při přípravě a koordinaci projektu mám v současné době málo času, takže prosím kontakt psaný a nejlépe v angličtině a omlouvám se, že některé odpovědi budou možná se zpožděním. Na nápravě pracuji, ale vše je podmíněno možnostmi, které mám k dispozici.
Jan Hanzal — autor projektu
jan.hanzal.cinema@seznam.cz

Dear colleagues and friends,
I would like to enlighten you of my project „The Dark Star Quest“ or „From Bohemia to the End of the Earth“ which after very lengthy preparations I would like to finally begin in 2010. The inspiration for this project comes from ancient quest made by the delegation of the Czech king Jiri of Podebrady. The quest had important political and diplomatic purposes and can be also understood as the attempt to create united European community. The main goals of the expedition, following the steps of a historical quest from years 1465-1467, are to capture things and places linked to this quest; the essence of national and regional cultures and most of the thousands of creations of the human soul and the hand made goods. The essential information about my project can be found in Czech, English, French, German and Spanish at www.vypravanatmavouhvezdu.cz or www.darkstarquest.eu. I speak to you as a lifelong film producer whom wants to finalize his professional carrier by completing an incredible thesis and fulfill the proverbial „good ending, everything good“. There are many people that have thanks to the long years of practice, professional experience and life’s wisdom reached the peek of their creative challenge. They still practice their loved profession with their heart and soul, but the physical abilities of their lives have already passed the highest point. For those who can relate to this feeling and have not found the theme for their professional finale I offer to join this project to their abilities. You can be part for just a day, month or all the way to the end. Contribute your knowledge of your or other countries; relay your thoughts, opinions or personal experience to help this project along. All this will be done in peace and relaxed atmosphere created by people united by the same interests and values. Just think how many new meetings and interesting debates can come out of this. How many breathtaking places, fascinating people and new discoveries can be captured for the ones who for one reason or another cannot travel anymore? We can bring those people the virtual tour of their lifetime. I welcome any form of participation, support or help from anyone who fell in love with this idea. I will be grateful for any and all information or ideas that could help the successful realization of this beautiful project. If you know someone who is the same idealist, romantic and adventurer as me and wants to join me in my project in any way or all the way to the end, please contact me to your earliest convenience. P.S. I am embarrassed to admit that I can only communicate in Czech at this time, but I wish to change that one day. Due to the time running out in preparations for this project I only have very little time for communication. The best way to contact me is in a written form and in English. Ahead of the time I apologize if some replies will not be as timely as I would wish, but I will make all efforts to do my best with the resources available to me.
Jan Hanzal — The Author of the Project
jan.hanzal.cinema@seznam.cz

Kameramani fotografují – výstava

Kameramani fotografují
Myšlenka na „zviditelnění“ kameramanů jako samostatných fotografů dostala konkrétní podobu v roce 2002. To bylo v den slavnostního předávání Ceny kameramanů v kině Lucerna, kdy byla poprvé zahájena výstava prací fotografujících kameramanů.
Od samého začátku jsme našli velkou podporu a porozumění u pana Václava Marhoula, který nám jako manažer a producent „Tvrdohlavých“ umožnil naši prezentaci v prostorách jejich galerie v paláci Lucerna. Výstava měla značný ohlas, a proto jsme se dohodli na uspořádání druhého ročníku tamtéž.
Při přípravě třetího ročníku došlo k problému – majitelka paláce se s galerií Tvrdohlavých nedohodla a Václav Marhoul musel její provozování ukončit. Proto jsme podle hesla — „dobrého pomálu“ – ukončili slibně se rozvíjející tradici a na nic se netěšili. Ovšem podle jiného známého hesla – „v nouzi poznáš přítele“ – se objevila kamarádka kameramana Pravoslava Flaka – Karolina Bayerová a naprosto nezištně nám nabídla svou galerii Bayer&Bayer v Řetězové ulici na Praze 1. A tak tedy proběhl ročník třetí — opět velice úspěšný.
V roce 2006 se podařilo dojednat prezidentovi A.Č.K. panu Josefovi Hanušovi výstavní prostor České spořitelny v atraktivním místě Prahy 1 v Rytířské ul. 29, a ještě před tím byla celá výstava instalována v Novém Městě nad Metují v Galerii Zázvorka u příležitosti konání festivalu filmové a televizní tvorby „Novoměstský hrnec smíchu“.
Na začátku roku 2008 se uskutečnil 5. ročník výstavy v prostorách foyeru Divadla Bez zábradlí v Praze 1.
A konečně letos se koná výstava v atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze pod záštitou rektora VŠE prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc. Výstava fotografií českých kameramanů potrvá do 13. března 2009.
Vystavující kameramani: Karel Čihák, Vladimír Dousek, Pravoslav Flak, Josef Hanuš, Antonín Holub, Jiří Myslík, Pavel Rydl, Jiří Stivín, Jiří Šámal, Ivan Šlapeta, Richard Špůr, Jan Vaniš, Josef Vaniš a Ivan Vít.
Hostem je profesionální fotograf Herbert Slavík, který vystavuje sportovní fotografie.
P. S. Neodmyslitelnou zásluhu na realizaci výstav minulých i budoucích mají všichni fotografující kameramani, kteří jsou ochotni „nosit kůži na trh“.

Diskuzní fórum AČK

Vážení a drazí kolegové, spustil jsem stálé fórum na adrese www.asociacekameramanu.cz a budu velmi rád, pokud napíšete (do fóra) jakékoliv připomínky, pokud vám připadá něco nepřehledné, nebo nelze něco udělat tak, jak si představujete. Obecně jakákoliv připomínka je vítána. Prosím registrujte se svým celým jménem, jméno a příjmení (např: Martin Preiss). Jméno si můžete později změnit, proto také můžete používat přezdívky. Doufám, že postupem času si zkušení kolegové najdou čas a zabrousí na fórum, aby popřípadě s nějakým problémem pomohli. I vaše zkušenosti jsou jak pro studenty, tak amatéry či nadšence plodné.

V diskuzním fóru jsou zatím dvě sekce. Sekce veřejná „Obecná diskuze“ a poté „Salónek členů AČK“, kam se musíte přihlásit a administrátor (zatím já, ale pokud by chtěl někdo se spolupodílet, tak je vítán). Další sekce se mohou dle libosti vytvořit, pokud má někdo nápad, napište ho do Obecná diskuze – další hlavní fóra.
Pokud se chcete v novém diskutování zorientovat přečtěte si http://www.asociacekameramanu.cz/faq.php
S pozdravem MgA. Martin Preiss, AČK