70tiny Andreje BARLY

Asociace českých kameramanů, AXIUS, Národní filmový archiv
si Vás dovolují pozvat
NA SLAVNOSTNÍ VEČER u příležitosti 70. narozenin
kameramana Andreje Barly
spojený s projekcí filmu Evropa tančila valčík

16.12.2010 ve 20.00 h, KINO KONVIKT, Bartolomějská 11, Praha 1