VERNISÁŽ A VÝSTAVA KAMERAMANI FOTOGRAFUJÍ

foto: Vladimír Dousek

V pondělí 18. února 2013 proběhla v Atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické 10. jubilejní výstava členů AČK s názvem „Kameramani fotografují“. V letošním roce se v souvislosti s naší výstavou sešla další výročí: 60 let od založení VŠE a 5. ročník výstavy pořádané na půdě VŠE.

Vernisáž zahájil v 19:30 hod. rektor VŠE, pan prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. a po té přivítal všechny přítomné jménem prezídia A.Č.K. prof. Mgr. Jiří Myslík. Každým rokem zveme k účasti na výstavě hosta, letos přijala pozvání grafička a výtvarnice paní Jiřina Šubertová, která dlouhodobě spolupracuje s naší Asociací při tvorbě plakátů a pozvánek na výstavy fotografií a Cen A.Č.K. Návštěvník má možnost shlédnout retrospektivní soubor plakátů a pozvánek a připomenout si tak historii dnes již tradičních výstav a slavnostních předávání Kameramanských cen. Na závěr vernisáže vystoupil náš další významný host – dramaturg, spisovatel, textař, hudební skladatel, scénárista a režisér – pan Bedřich Ludvík a zahrál a zazpíval několik svých autorských písní.

Letos se představuje 18 členů A.Č.K. s téměř sedmdesáti díly. Zveme všechny příznivce fotografie k návštěvě výstavy, která potrvá do soboty 9. března 2013.