Co je DRA

DRA vzniklo nejprve v anglickém jazyce jako definice obsažená v “Deklaraci IMAGO o Digitálně restaurovaném auToRizátu” – “Declaration of the Digital Restored Authorizate” schválené dne 16. 2 .2013 v belgickém Mons autory z 47 členských organizací Mezinárodní federace kameramanských asociací. Slovo AUTHORIZATE má tedy primární význam v angličtině a je překládáno soudním překladatelem do češtiny jako AUTORIZÁT. Jde o postup/produkt (výstup procesu) autorizace.

Výklad v AJ dle odborného výkladového slovníku AJ

Webster’s Reference Library – Concise Edition Dictionary and Thesaurus:

“AUTHORIZE” – “to give official approval [to something] by expert… by influence resulting from knowledge.”

Výklad v ČJ dle odborného výkladového slovníku ČJ

Výkladový slovník Akademický slovník cizích slov, Academia Praha 2001:

AUTORIZOVANÝ – “úředně schválený… se souhlasem autorů”

DIGITÁLNĚ RESTAUROVANÝ AUTORIZÁT – výklad dle soudního překladu do českého jazyka Deklarace IMAGO o DRA a přílohy Appendix 1 (v anglickém jazyce):

“DRA (Digitálně restaurovaný autorizát) – digitálně restaurované a autorizované kinematografické dílo vyhovující specifickým kritériím podle metodiky DRA.”

“DA (Digitální autorizát) – nový digitálně nasnímaný originál obrazu schválený pod dohledem kameramana kinematografického díla a vyhovujícího příslušným mezinárodním normám ISO pro digitální kinematografii.”

Shrnutí

EXPERTNÍ SKUPINA – je expertní restaurátosko-autorská skupina složená z filmových restaurátorů s příslušnou atestací, expertů na digitalizaci, filmových historiků, kurátorů a autorů (kameramanů, zvukařů, režisérů), nebo jejich zákonných zástupců (profesní asociace, kolektivní správci, příp. dědicové), jejíž členové by měli před dokončením procesu digitálního restaurování kinematografického díla po vzájemné dohodě podepsat oficiální certifikační dokument, kterým autorizují kvalitu a dokončení postupu/produktu digitálního restaurování kinematografického.DRA splňuje etický nárok autorů filmů žijících i nežijících na certifikovanou totožnost vzhledu digitalizovaného díla, vycházející z původní podoby a funkce díla, určeného k dalšímu šíření nebo archivaci digitální cetou.

AUTORIZÁT – postup/produkt autorizace digitálně restaurovaného kinematografického díla expertní skupiny (nejde pouze o autorizaci postupu/produkutu autory, ale celé Expertní skupiny).