VELKÝ ÚSPĚCH METODY DRA – VORLŮV KAMENNÝ MOST 14.ledna 2016

SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA UPRAVENÉ VERZE „DIRECTOR CUT“ Filmu režiséra Tomáše VORLA – KAMENNÝ MOST


Kino Lucerna 14. ledna 2016

Prostřednictvím spolupráce s Nadací české bijáky a Laboratoří AMU — CPA a LDK se podařilo realizovat digitální restaurování filmu režiséra Tomáše Vorla KAMENNÝ MOST. Viz restaurátorská zpráva.

Nejprve vzniklo v rámci výzkumu NAKI na Akademii múzických umění navzorkování částí digitálně restaurovaného originálního zdroje filmu DRA — digitálně restaurovaný autorizát. Celý film byl naskenován v rozlišení 4K z originálního negativu filmu. Vorlova postprodukční společnost VORELFILM jej potom celý zrestauroval. Takto zpracovaný si uchoval stejný vzhled jako na premiéře filmu v roce 1996 v Kině 64 U Hradeb. Jde o vysoce kvalitní restaurování, které vedl digitální restaurátor doc. MgA. Antonín Weiser, který je rovněž spoluřešitelem výzkumného úkolu vzniku Metodik digitalizace národního filmového fondu, v rámci programu Národní kulturní identity NAKI, placeného Ministerstvem kultury ČR. Metoda DRA vznikla na základě zkušeností práce digitálních resturátorů na kvalitně zdigitalizovaných filmech Marketa Lazarová, rež. Františka Vláčila, Hoří, má panenko, rež. Miloše Formana, Všichni dobří rodáci, rež. Vojtěcha Jasného a Ostře sledovaných vlaků rež. Jiřího Menzela. U těchto digitalizací vždy stála Nadace české bijáky, která jako první podpořila Deklaraci IMAGO/Asociace českých kameramanů o metodě DRA, jako vyslovení důvěry této metodě a kontrolní úloze profesních autorských asociací nad restaurováním kvalitních filmů.

Metoda spočívá v rozdělení digitalizace na tři důležité restaurátorské úkoly:

  1. historický průzkum
  2. čištění nečistot škrábanců, doplnění poškozených částí filmu a celková rekonstrukce filmového díla a
  3. restaurování vzhledu obrazu a charakteru zvuku.

První úkol připadl NFA, druhý Nadaci české bijáky a jejím postrprodukčním studiím a třetí restaurátorským expertním skupinám, kontrolovaným profesními asociacemi. Bohužel nový ředitel NFA PhDr. Michal Bregant tuto slibně se rozvíjející harmonickou spolupráci filmových odborníků zbořil tím, že odmítl uznat podíl spolupráce Nadace české bijáky v titulcích filmů a tím Nadaci poškodil. Také zcela odmítl odborníky profesních autorských asociací a zakázal jim přístup k digitalizaci českých (tedy jejich) filmů.

Naopak Michal Bregant začal vyvážet české filmy do Maďarska, kde je pokoutně digitalizoval bez kontroly odborné veřejnosti s opakovaně velmi španými výsledky. Později se ukázalo, že bez jakéhokoliv odborného dohledu!

Prezentace Vorlova Director Cutu KAMENNÝ MOST poukazuje na finanční úspornost, jakožto největší přednost metody DRA. Vorel po získání originálního digitálního zdroje DRA mohl z něho vytvořit režisérskou verzi, na což má každý režisér právo. Nedojde k poškození původního zrestaurovaného materiálu, který slouží k projekcím ve filmových archivech a současně také všem televizním vysílatelům, filmovým distributorům a prodejcům DVD nebo BluRay disků, neboť výroba těchto médií má z DRA neporovnatelně nižší náklady, než kdyby se vyráběla jako nová. Metoda DRA je tedy bezkonkurenčeně finančně nejvýhodnějším způsobem digitalizace s tím, že současně obdržíme nejkvalitnější produkt zdigitalizovaného filmu. Uvidíme filmy v našich kinech nebo internetových domácnostech opět tak, jak je autoři natočili. Metoda DRA byla podpořena nesčetnými memorandy o porozumění, byla uznána Českou televizí, největším producentem českých filmů a také mezinárodními organizacemi, jako například 47 národními kameramanskými asociacemi z celého světa.

Jen na českém rybníčku stále někdo škodí, a tak filmoví autoři musí nedůstojně bojovat s NFA za něco, co je ve světě normální – za účast autorů při digitalizaci jejich filmů.