FILMAŘI VČETNĚ FORMANA CHTĚJÍ ODVOLAT ŠÉFA ARCHIVU.

Vysílání České televize 12.1.2016: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1655599-spor-o-digitalizaci-filmari-vcetne-formana-chteji-odvolat-sefa-archivu

Moderátorka: Takto před 4mi lety Miloš Forman restaurování podpořil, teď se připojil k filmařům, kteří jsou proti. Archiv pod Bregantovým vedením totiž začal postupovat jinak.
Pomyslný hlas Miloše Foramana:
Pokud tomuto vývoji nebude zabráněno, diváci nadále neuvidí filmová díla tak, jak vypadala původně, anebo bde nutno převod děl do digitální podoby v dohledné době opakovat odborně.

Michal Bregant: Digitalizovat a restaurovat se dá mnoha způsoby a ten náš je značně konzervativní, ale jde nám o to abychom dostali film do původní podoby.
KOMENTÁŘ AČK: Extistuji pouze dva způsoby restaurování, dobrý a špatný. Michal Bergant neví, který je který.

Moderátorka: Podle filmařů navíc vznikají kopie, které nemají takové rozlišení, jaké požadují třeba v zahraničí a jde tedy o plýtvání veřejnými prostředky.

Ministr kultury Daniel Herman: Jsem přesvědčený o tom, že věcné problémy je třeba řešit věcnou diskusí u kulatého stolu a ne formou petic. To není úplně nejlepší způsob komunikace.

KOMENTÁŘ AČK: Kdyby pan ministr filmaře přijal, jednal o jejich stížnosech dříve, nikdy by nemusela tato petice vzniknout. Sám se tedy podílel na tom, že spor vyrostl až do této podoby. Je dobré, že nakonec chce moderovat kulatý stůl. Avšak jeho zaměstnanec Michal Bregant, zásadně a dlouhodobě dialog s filmaři o věcných problémech nepřipouští.

Moderátorka: Takto vypadá rozdíl na základě digitalizace, se kterou filmaři souhlasí.

Moderátorka: Vystoupili ale proti této nové úpravě snímku Adéla ještě nevečeřela. Změnu oproti originálu postřehne málo kdo, právě proto filmaři od začátku sporu chtějí, aby přihlížel ideálně autor.

Jiří Menzel: Filmový archiv tvrdí, že to musí dělat úplně jiní lidé, což je hloupost. Nevědí, co se všechno musí udělat s negativem, aby se udržela stejná světelnost a stejná barevnost.

Michal Bregant: Jedna věc je, co autor zamýšlel a druhá věc je, jaký ten film doopravdy byl.

KOMENTÁŘ AČK: Takový je tedy veřejný projev profesionálního filmového historika? Jiří Menzel podle Breganta nejprve něco jiného zamýšlel a potom, zřejmě náhodou za svůj film dostal Oskara. Zdá se, že omylem. Michal Bregant to ale dnes bezpečně napraví…

Moderátorka: Dřív na digitalizaci přispívali soukromí donátoři, stávající veřejnou zakázku vyhrálo maďarské studio. To skupina filmařů kritizuje. Jimi požadovaná kvalita je ale podle archivu často nadbytečná. Vyřešit spory by mohly třeba jasné normy pro restaurování, digiatlizace je totiž dnes jediná cesta, jak filmy zpřístupnit k divákům. Tereza Radváková, Česká televize.

KOMENTÁŘ AČK: Dřívější donátor digitálního restaurování Nadace české bijáky ctil expertní posudky autorských restaurátorských skupin a profesních asociací a výsledky jeho digitalizací byly vynikající. Michal Bregant a jeho ministr tyto české odborníky z archivu vyhnali, odvezli české filmy do Maďarska bez odborného restaurátorského dohledu a nechali je v roukou profesních neodborníků. Potrestán bude český divák, který se neumí bránit. Nadále už neuvidíme naše skvělé filmy tak, jak byly jejich autory natočeny. S posvěcením státu mají totiž nového autora – NEODBORNOST.

Dovětek k textu webovských stránek ČT24: Andrea Slováková z NFA zde uvádí: „NFA postupuje v digitalizaci českých filmů v souladu s dalšími archivy v Evropě a výsledky jeho práce byly opakovaně vysoce hodnoceny i na mezinárodních festivalech. Zmíněná petice obsahuje 20 podpisů, z nichž minimálně jeden byl získán nedůstojným způsobem, o čemž svědčí dopis Vojtěcha Jasného“.

KOMENTÁŘ AČK: NFA postupuje v souladu s dalšími archivy v Evropě! To se ve všech evropských archivech předělávají filmy jejich autorům? Nová kulturní doktrína EU? NFA se chlubí na zahraničních festivalech cizím peřím, do titulků dříve kvalitně zdigitalizovaných filmů zásadně nepíše, kdo tyto filmy digitalizoval a ne náhodou zapomíná uvádět i jméno jejich donátora. Snad právě proto probíhá ostudný soud mezi NFA a jediným českým donátorem digitálního restaurování Nadací české bijáky. Soudit se s vlastním mecenášem! Bravo! Bylo-li tedy něco získáno nedůstojným způsobem, potom je to dozajista dobré jméno filmového archivu, který nevíme proč, stále nese jméno Národní. Pan Vojtěch Jasný se vyjádřil na dotaz AČK: “ V boji za svá autorská práva s prof. Voráčem ztrácím sil a nehodlám se vyčerpávat ničím dalším. Svůj podpis jsem skutečně odvolal také proto, že o zákulisí sporů o digitalizaci vím pramálo a velice lituji toho, že jsem se nechal do těchto problémů zatáhnout. Nemám rád nenávist, zlo plodí zlo.