TISKOVÁ ZPRÁVA PROTI SYMPÓZIU O DIGITALIZACI VE SLOVINSKU 5.4. 2017

Vůle ke spolupráci na kvalitní autorizované digitalizaci filmů je v evropském nedohlednu.

Tisková zpráva Asociace českých kameramanů — AČK 5.4. 2017

V souvislosti s oznámením pořadatelů Asociace slovinských kameramanů ZFS, Slovinského filmového archivu a kinematéky o termínu a programu Sympózia RESTORATION OF FILMHERITAGE (Sympózium restaurování filmového dědictví) v Ljubljaně / Slovenian Cinematheque, ve dnech 11. a 12. dubna 2017 vydává Asociace českých kameramanů protest proti tomuto sympóziu:

Odborná veřejnost i Asociace českých kameramanů má v živé paměti dopis z 18. července 2014 zaslaný ministru kultury České republiky Nicolou Mazzantim, prezidentem ACE (Association of European Cinémathèques),spolku sdružujícího většinu veřejných archivních institucí členských států EU,jímž pohrozil izolací všech českých filmových institucí, pokud nebude zastaven vývoj, dnes již mezinárodně certifikované, metodiky autorizované digitalizace archivních filmových materiálů (známé jako DRA — digitálně restaurovaný autorizát).

Věcný spor, zda lze digitalizovat filmy autorizovaně či pouze neautorizovaně, stále trvá. Věcné diskuze doma i v zahraničí jsou základem demokratického vývoje všeho dění. Čeští tvůrci mezinárodně certifikované metodiky autorizované digitalizace obdrželi pozvání na Mezinárodní sympozium o digitálním restaurování filmového dědictví do Slovinska, aby jako jedni ze čtyř hlavních vystupujících představili metodiku DRA, o kterou je v odborných kruzích velký zájem. Prezident výše zmíněné instituce ACE však pořadatelům, kterými jsou Slovenska kinoteka / Slovenian Cinematheque a Združenje filmskih snemalcev Slovenije (ZFS) / Slovenian Association of Cinematographers, emailem pohrozil naprostou ignorací sympozia, pokud nezruší účast českých odborníků, tvůrců metodiky DRA (dokumenty v příloze). Slovinští pořadatelé zřejmě také v obavě z uvržení do evropské izolace se Asociaci českých kameramanů omluvili a účast jejích odborníků zrušili. Na místo toho se v programu objevil příspěvek Digital Restoration in National Film Archive in Prague, as Supported Through EEA Grants, který bude prezentován digitalizačním týmem NFA — Národního filmového archivu, nechvalně známým v České republice svými nepodařenými neautorizovanými digitalizacemi, ke kterým se česká odborná veřejnost a diváci postavili velmi kriticky. Vznikla odborná komise Ministerstva kultury České republiky, která právě posuzuje, v čem a jak tyto nepodarky vznikly a jaká kvalitativní kritéra napříště bude muset NFA dodržovat.

Asociace českých kameramanů považuje výše popsaný autoritářský přístup některých evropských filmových archivářů za neakceptovatelný. Vycházíme z předpokladu, že základní etické hodnoty demokracie založené na názorové pluralitě a respektu k věcné argumentaci je třeba chránit vždy a všude, s plnou vážností a odpovědností. Zákazy, nátlaky, ultimáta a vylučování spolupráci nepomáhají.

Považujeme umlčování a ostrakizaci jakéhokoliv názorového proudu za nedemokratické. Každý výzkumný projekt potřebuje ke svému vzniku i hledání nových pracovních postupů, dialog i věcnou oponenturu. Jsme toho názoru, že jednání prezidenta ACE pana Nicoly Mazzantiho opakovaně poškozuje podstatu evropské myšlenky o mezinárodní spolupráci. Česká odborná i širší filmařská veřejnost je znepokojena – podobné postupy vylučují diskuzimezi jednotlivými institucemi v otázkách společné odborné problematiky a jsou brzdou vývoje v jednotlivých oborech.

Co nejzdvořileji žádáme představitele České republiky, členy vlády, poslance a senátory Parlamentu ČR, europoslance, aby seseznámili s problematikou poškozování filmového dědictví neodbornou neautorizovanou digitalizací, proti takovému jednání vystoupili a dali nám občanům najevo, že jsou připraveni hájit demokratické principy a vzájemný respekt na všech úrovních evropské spolupráce.

V České republice vznikla certifikovaná metodika autorizované restaurované digitalizace DRA — digitálně restaurovaného autorizátu, která je záměrně a násilně evropskými archiváři umlčována, byť přinesla již mnohé praktické důkazy o svojí spolehlivosti. Asociace českých kameramanů proto nepovažuje akci spolupořádanou panem Nicolou Mazzantim ve Slovinské kinematéce za sympózium, ale za pouhý akt nedemokratického a protievropského mocenského nátlaku.

Asociace českých kameramanů

Tisková zpráva v PDF

Kontaktní osoba pro odpovědi novinářům:
prof. MgA Marek Jícha, prezident A.Č.K.
Senovážné náměstí 23, Praha 1
lampafilmx@gmail.com
+420 723 437 344

Přílohy

Dopis N. Mazzantiho

Pozvánka pro AČK

Původní program sympózia

Upravený program sympózia