PŘÍPRAVA SETKÁNÍ A.Č.K. S VEDENÍM ČESKÉ TELEVIZE

Vážení kolegové,
prosím Vás o pomoc při přípravě dalšího setkání s vedením České televize. Měli bychom do 14 dnů odeslat naše připomínky a podněty, abychom společně s ČT připravili toto jednání. Prosím Vás o zaslání podnětů k jednání na moji emailovou adresu. Soustředím vše a rosešlu zpět k Vám, abychom kontrolovali výslednou strukturu otázek a připomínek. Potom dojednáme termín schůzky s ČT a sestavíme naši delegaci.
Děkuji a zdravím
Marek Jícha
prezident Asociace českých kameramanů
+420 723437344 lampafilmx@gmail.com