ČESKÁ PREMIÉRA FILMU KAMENNÝ MOST ZRESTAUROVANÉHO METODOU DRA

MFF OSTRAVA KAMERA OKO
FAMU
MINISTERSTVO KULTURY
ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ

Dne 1. října 2015 proběhla v Malém a Velkém sále Kina Lucerna v Praze tisková konference Mezinárodního filmového festivalu Kamera OKO Ostrava, prezentace Metody digitalizace národního filmového fondu DRA, digitálně restaurovaného autorizátu a česká premiéra prvního filmu digitálně restaurovaného metodou DRA – Kamenný most, režiséra Tomáše Vorla.

Programová ředitelka festivalu Anna Kopecká seznámila přítomné s vítězi letošního 7. ročníku Kamery OKO.

Následovala power-pointová prezentace doplněná o ukázky ze vzorkování DRA výzkumu NAKI vedeného na Akademii múzických umění v Praze. Řečníci Jaromír Šofr a Marek Jícha, oba řešitelé projektu NAKI, představili Metodu DRA, její výhody spojené s dohledem autorů nad digitalizací a výraznou finanční úsporností této metody. Rovněž upozornili na fakt, že neautorizované digitalizace vedou v otřesným výsledkům, které jsou dehonestující pro autory filmů a podvodné vůči divákům a celkově finančně ztrátové. Byl uveden příklad neautorizované digitalizace filmu Rozmarné léto, provedené NFA bez účasti a vědomí autorů filmu a promítané v kinodistribuci z nosičů DCP. Po stížnostech diváků byly tyto digitalizáty staženy z distribuce, čímž vznikla finanční ztráta jak NFA, tak samotným autorům filmu.

Byly předvedeny ukázky z řádných digitalizací a spolupráce digitálních restaurátorů s expertní skupinou na vzorkování filmů Holubice Františka Vláčila, Radúz a Mahulena Petra Weigla, Láska, vzdor a smrt Evy Bergerové a Rozmarné léto Jiřího Menzela. Byl rovněž předveden důkaz o platnosti metody porovnáním práce tří nezávislých restaurátorů a jejich experních skupin, které ve společné projekci vykazovaly až 85% shodu ve výsledném vzhledu obrazu potrvzeném a autorizovaném kameramanem filmu Jaromírem Šofrem, který při restaurování nebyl přítomen.

DRA je po světové premiéře filmu Kamenný most, restaurovaného metodou DRA na Mezinárodním filmovém festivalu Manaki Brothers v Makedonii dne 26.9. 2015, za přítomnosti prezidenta IMAGO pana Nigela Walterse a po uvedení v jeho české premiéře 1.10. 2015 v Kině Lucerna v Praze realitou, se kterou je potřeba počítat, jako s efektivní metodou řešící etické, autorsko-právní i finanční problémy spojené s digitalizací českých filmů zlatého filmového fondu.
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/film/dra-umozni-videt-archivni-snimky-v-puvodnim-konceptu_357608.html

http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-64683610-digitalizace-film-bregant-jicha-restauratori