GOLDEN CAMERA 300 PRO JAROMÍRA ŠOFRA – MANAKI BROTHERS FILM FESTIVAL

TISKOVÁ ZPRÁVA
Dne 27. září 2015 byl oceněn český kameraman Jaromír Šofr na Mezinárodním filmovém festivalu Manaki Brothers v Bitole v Makedonii prestižní Cenou za celoživotní dílo Zlatá kamera ‚Golden Camera 300 for Lifetime Achievement‘. Cenu převzal z rukou prezidenta evropské federace kameramanských asociací IMAGO pana Nigela Walterse. Festival Manaki Brothers je nejstarším filmovým festivalem zabývajícím se kameramanskou tvorbou. Bratři Manakiové, byli průkopníky kinematografie v Makedonii v jejích úplných začátcích podobně jako u nás osoba Jana Kříženeckého, který vlastnil první kameru zakoupenou od bratří Lumiérů z Paříže. Společně s festivaly CameraImage v Polsku a Kamera OKO v České republice tak tvoří trojici uznávaných festivalů, kde mohou kameramani a režiséři porovnávat výsledky své tvůrčí práce s ohledem na tvorbu vizuální části filmového díla. Tuto prestižní cenu obdržel na Manaki Brothers zatím jediný český kameraman Miroslav Ondříček v roce 2001. Jaromír Šofr je druhým českým kameramanem těšícím se z tohoto velkého profesního uznání.
Součástí návštěvy filmového festivalu byl také workshop o České kameramanské škole, který byl doplněn prezentací výsledků výzkumného projektu NAKI vedeného na Akademii múzických uměni v Praze prof. Markem Jíchou. Jícha spolu se Šofrem za účasti a moderování prezidenta IMAGO pana Nigela Walterse přednesli v Bitole prezentaci o Metodě DRA — Digitálně restaurovaného autorizátu. Jde o nově vzniklou metodu digitalizace filmů národního filmového fondu za účasti experů nominovaných profesními asociacemi. Metoda vedoucí ke kvalitní digitalizaci filmů kontrolované autory filmového obrazu, zvuku a režie odstraňuje etický problém vzniku nových nevyžádaných verzí filmů, vytvořené neodborníky bez vědomí autorů, které poškozují dobré jmého filmů a porušují tak autorský zákon. Rovněž v rámci tohoto festivalu byl promítnut ve světové premiéře digitálně zrestaurovaný film Kamenný most, řežiséra Tomáše Vorla. Restaurování tohoto filmu probíhalo v produkci Vorelfilmu za podpory Nadace české bijáky s využitím poznatků a výsledků vzorkování výzkumného programu NAKI. Došlo tak k ověření Metody DRA, která je předmětem výzkumu na AMU a která je právě dokončena a připravena k certifikačnímu řízení. Akademie múzických umění právě otevírá poloprovoz specializovaného digitálního pracoviště pro poradenství a analýzy starých filmových archválií: Laboratoř CPA — Centrum poradenství a analytických služeb při Kabinetu obrazové techniky katedry kamery FAMU.
Kameramani tak plní úkol, který jim zadalo Ministerstvo kultury České republiky, které tento výzkumný projekt financuje částkou 52 mil. korun.
Jaromír Šofr: „Dílo je dílo, avšak zde projevený zájem o naši metodiku restaurování, která je schopna dílo navzdory času zachovat v obrazově nezměněné podobě, byl mi nadstavbou dosaženého uznání“.
Marek Jícha: „Je pro mne velkou ctí, být tak blízko u velikého úspěchu české kinematografie a osobního ocenění mého přítele a profesního kolegy. Jaromír Šofr je jednou z největších osobností českého filmu. Teprve v zahraničí si to člověk naplno uvědomí. Úcta a ocenění přínosu českých kameramanů pro světovou kinematografii je tu přítomno všude kolem nás, což je velmi zavazující a přináší to pocit nesmírné odpovědnosti“.
Nigel Walters: „IMAGO s nadějí očekává, že Češi přinesou DRA prezentaci na další jednání naší organizace do Jeruzaléma. To jsme si ujednali v Řecku na jednání v Delfách, kde Valná hromada IMAGO dala Čechům úkol pracovat na DRA doma a přinést výsledky k posouzení“.Nigel Walters, prezident IMAGO, předává Cenu „Golden Camera 300 for Lifetime Achievement“ kameramanovi Jaromíru Šofrovi.