ZPRÁVA Z LETOŠNÍHO IAGA 2008 V AMSTERDAMU

Na letošním zasedání valné hromady IMAGO – IAGA, IMAGO GENERAL ASSEMBLY v Amsterdamu ve dnech 15., 16. a 17 února 2008, se sešli téměř všichni zástupci všech národních Asociací. Chyběl pouze jediný zástupce z Ukrajiny.

Bylo to bilanční setkání, protože se loučil se svojí funkcí prezidenta IMAGO pan Andreas Fischer-Hansen, který vedl IMAGO od roku 2003. Po dvě volební období V jeho týmu prcoval také Tony COSTA jako víceprezident a Paul René Roestad jako generální sekretář IMAGO.

Tento tým úspěšně vyvedl IMAGO z hluboké krize, způsobené fiaskem s vydáváním knihy IMAGO BOOK – MAKING PICTURES A CENTURY OF EUROPEAN CINEMATOGRAPHERS. Měli nelehký úkol stabilizovat a transformovat činnost IMAGO. Pamatuji si velmi dramatickou debatu na valné hromadě 2004 v Budapešti, kde jsem přispíval názorem, aby se IMAGO začalo zabývat problémy autorskoprávními, problémy, které kameramani potřebují řešit a přestalo se zabývat KNIHOU. Jenom pro představu, tehdy v Budapešti se o pronlému KNIHY jednalo celý den a na ostatní už nezbýval čas.

Christian Fisher-Hansen tedy změnil IMAGO tak výrazně, že je dnes všem velice líto, že musí svůj prezidentský úřad ukončit.

Na jednání IAGA 2008 byly projednávány tyto důležité body:

 1. Volba nového prezidenta IMAGO. Byl navržen a zvolen britský kameraman Nigel WALTERS BSC. Nigel ve svém projevu ocenil práci Christiana Fisher-Hansena a deklaroval snahu pokračovat a dotáhnout všechny aktivity IMAGO, které jsou rozjeté. Rovněž upozornil na skutečnost, že je nutné začít aktivity typu MODEL CONTACT, přenést s již uzavřeného procesu vzniku a právního rozboru kameramanských práv na půdu evropského parlamentu. Jeho hlavním cílem je tedy očekávaná snaha IMAGO o vstup na evropskou platformu v boji za autorské právo kameramanů. Nový prezident IMAGO pan Nigel Walters představil svůj tým prezidia ve složení Kurt Brazda AAC, Louis Phillipe Capelle SBC, Tony Costa AIP a Iva Tonev BAC.
 2. Modelová smlouva MODEL CONTRACT, byla dokončena, existuje její tištěná publikace. Byla představena poprvé na festivalu Cameraimage v Lodži na podzim roku 2007. Zde v Amsterdamu byla opět distribuována všem zástupcům národních Asociací. Je to vinikající materiál, který má sloužit jako vodítko pro Asociace v boji s producenty o práva kameramanů. Je jasné, že nemůže fungovat jako přímý návrh kameramanské smlouvy pro producenty. Ti toto nebudou akceptovat. Jde o modelový materiál, k uvědomění si svých práv kameramanů samých, co vlastě chtějí a jakým způsobem je potřeba správně argumentovat. Není to tak jednoduché, jak by se zdálo, protože situace v Evropě je velmi různorodá. Vznikl tak jednotící materál, který by měl sloužit za autorství kameramanů i při kontaktech s právníky a kolektivními správci audiovize. Doktorka Cristina Busch přednesla ucelenou analýzu proč jsou kameramanai autoři a spoluautoři celého filmu vedle režiséra, hudebního skladatele, scénáristy a výtvarníka. Tato analýza je obasažená a uceleně vysvětlená v právě v materiálu MODEL CONTRACT.
 3. EUROPEAN DIGITAL CINEMA FORUM byl výrazný bod programu, který přednesl pan Kommer Kleijn, který zastupuje IMAGO při standardizaci DC formátu prostřednictvím SMPTE standardizace. IMAGO navrhuje hlavně změnu stadardu DC 4K tak aby byly určeny další standardní rychlosti projekce filmů DC 4K ne poze 24obr./sec.
 4. Pracovní výbory IMAGO. Byly ustanoveny na minulém zasedání IMAGO a mají za ůčel rozložení odborně orientované práce mezi jednotlivé členy IMAGO. Byly provedeny rozbory činnosti jednotlivých výborů a plány do budoucna. Vše lze najít na webovských stránkách IMAGO.
 5. Spolupráce s British Cinematographer. IMAGO má možnost do každého čísla British Cinematographeru vydat svoji celou dvoustránku. Jsme proto vyzváni k tomu, abychom takovýto text dali k dispozici. Máme tedy možnost prezentovat naší Asociaci, nebo zajímavosti z našeho regionu v tomto časopisu kameramanů.
 6. Byly představeny změny a vylepšení webovských stránek IMAGO.

IMAGO TEDY NAVRHUJE:

 1. Přidat další standardní rychlosti jako 25, 50 a 60obr./sec.
 2. Filmy natočení 24obr./sec. a 25obr./sec. reprodukovat ve správné originální rychlosti.
 3. Stereoskopické filmy budou mít 48obr./sec. pro 24 a 50obr./sec. pro 25.
 4. 60obr./sec. pro vysoce kvalitní nosiče.
 5. Celá řada rychlostí reprodukce archivních i současných filmů tedy bude vypadat takto: 16, 18, 20, 22, 24, 25, 48, 50, 60

Na závěr jenom krátký postřeh. Během jednání nám byl promítnut nový Greenawayův film NIGHTWATCHING od kameramana Reinera van Brummelena. Film byl natočen kamerou Viper ve 3K a zpracován v DI. Celé konsilium zástupců profesionálních kameramanů evropských asociací IMAGO bylo svědkem úžasného zážitku, kdy jsme viděli kinematografický obraz Rembrandtových šerosvitů v neskonale lepší kvalitě, než by je dokázal zobrazit klasický filmový materiál.

Marek Jícha A.Č.K. – 16. března 2008