FOTOGRAFIE Z VÁNOČNÍHO SETKÁNÍ ASOCIACE V MATU 2007

Dostali jsme fotografii z vánočního setkání kameramanů sdružených v Asociaci českých kameramanů konaného dne 18.12.2007 v klubu MAT na Karlově náměstí v Praze.

Po příjemně stráveném čase debatováním a skromným asociačním rautem byly poprvé promítnuty studentské filmy FAMU, které se začaly na katedře kamery pod vedením doc. MgA Marka Jíchy a doc. Mgr.Jiřího Myslíka natáčet . Jde o portréty českých kameramanů. Jde o užitečné spojení mezi FAMU, AČK a Národním filmovým archívem. NFA totiž dává studentům na tyto portréry 35mm černobílý negativ a potom tento natočený materiál ukládá jako letopis. Velký dík patří panu řediteli NFA Vladimíru Opělovi.

Škoda jen že na asociační setkáni nechodí také více mladých členů Asociace, na fotografii to vypadá jako by jsme žádné neměli…