VYŠEL NOVÝ KATALOG EVROPSKÝCH KAMERAMANŮ IMAGO

PRÁVĚ VYŠEL PRVNÍ KATALOG VŠECH KAMERAMANŮ IMAGO!

Imago vydalo katalog všech evropských kameramanů IMAGO, včetně všech členů Asociace českých kameramanů. Každý člen AČK dostane jeden výtisk zdarma, kde nalezne svoje jméno a kontaktní spojení. Pro katalog byla použita data z webovských stránek členů jednotlivých Asociací. Katalogy bude rozdávat našim členům paní Renata Soudná. Prosíme všechny členy AČK, aby se dostavili k převzetí katalogu. Katalog bude předán všem, kdo zaplatili členské příspěvky za rok 2010.
Ostatní členové – neplatiči – nechť si s sebou vezmou peníze a doplatí své členské povinnosti. Po té bude i jim Katalog vydán.
Nesrovnalosti v datech v katalogu lze opravit tím, že nahlásíte svoje aktuální data, ta budou změněna na webovských stránkách členů AČK a budou použita pro druhé vydání katalogu.
Ostatní zájemci o katalog jej mohou objednat u Renaty Soudné. Cena je 49EURO.