Valná hromada Asociace českých kameramanů 2021

Volební valná hromada Asociace českých kameramanů 2021 proběhla kvůli ochranným opatřením pandemie covid-19 ve dvou částech:

1. část – 3.6. 2021 proběhla pomocí elektronické platformy Zoom. Program jednání byl o schválení Zprávy o činnosti AČK v uplynulém období, o schválení Finanční zprávy o hospodaření za rok 2020 a o Návrhu rozpočtu hospodaření AČK pro rok 2021. Dále byla zvolena volební komise a byli představeni kandidáti do Prezidia AČK. Byl potvrzen termín druhé části valné hromady na 23.6. 2021 s tím, že volba členů Prezidia AČK proběhne korespondenčně prostřednictvím České pošty. Toto opatření zabezpečilo jak tajnou volbu členů prezidia tak možnost volby pro všechny členy AČK nezávisle na možnostech elektronického připojení.

2. část – 23.6. 2021 opět pomocí elektronického připojení přes platformu Zoom zveřejnila výsledky sčítání, které provedla téhož dne volební komise.

Nově zvolené prezidium Asociace českých kameramanů pro období 2021-2024

Prezident: Marek Jícha, AČK

Viceprezident: Jiří Myslík, AČK

Členové: Vidu Gunaratna, Josef Špelda, Antonín Weiser, Jessica Horváthová, Martin Čech, Richard Špůr, Ivan Vít, Jan Šuster, Ondřej Belica

Podrobnější informace o průběhu naleznete v zápisech z obou částí Valné hromady AČK 2021 (1. část, 2. část).