Třetí interpelace kameramana Jaromíra Šofra do poslanecké sněmovny České republiky

V Praze dne 7.9. 2019

Vážený pane ministře,

Interpeluji Vás v zájmu autorů filmů Postřižiny, Na samotě u lesa a Báječní muži s klikou, režiséra Jiřího Menzela a kameramana Jaromíra Šofra a dále u filmu Spalovač mrtvol, režiséra Juraje Herze a kameramana Stanislava Miloty. Tyto jmenované filmy byly v minulém roce digitálně restaurovány pomocí certifikované metodiky DRA, která vznikla v rámci výzkumu Ministerstva kultury České republiky v programu aplikovaného výzkumu NAKI v roce 2018. I když byly tyto filmy kvalitně a metodicky restaurovány, není v závěrečných technických titulcích z příkazu ředitelky Státního fondu kinematografie povoleno tento fakt uvést, lépe řečeno je přímo zakázáno tento titulek použít. Autoři výše zmíněných filmů to ale vyžadují a chtějí, aby jejich film byl řádně označen titulkem DRA. Povolení k restaurování dali s tím, že budou filmy digitalizovány metodikou DRA. Tato informace v titulcích je důležitá jednak proto, že je to informace pravdivá a jednak z toho důvodu, aby bylo jasné pro budoucí uživatele tohoto digitalizátu, že se jedná o autorizovaný originální zdroj DRA odpovídající tomu, jak byly tyto filmy jejich autory natočeny. Zakazování použití tohoto titulku je tedy nejen v rozporu se základními etickými a mravními principy, ale znamená rovněž záměrné zamlčování faktu o použití kvalitní digitalizace včetně jejího označeni. Státní fond kinematografie se brání tím, že certifikovaná metodika neřeší problematiku vypisování výběrového řízení na digitalizaci. Při nejlepší vůli, ale Metodiky digitalizace národního filmového fondu metodou DRA takový úkol ve svém zadání neměly, a navíc jim to jako odborné restaurátorské metodice ani nepřísluší. Možná by měl SFK vypracovat jinou metodiku na zprovoznění a účelnost svých výběrových řízení. Při poslední interpelaci na ministra Staňka bylo uvedeno, že metodice DRA není nijak bráněno. Vážený pane ministře ubezpečujeme Vás, že se metodice DRA brání a to velmi cíleně. V zápisu ze schůze OOA-S (Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarných umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.), která zřídila Expertní skupinu na ochranu filmových děl před vulgárními tedy nepřesnými digitalizacemi prováděnými pouze technickými pracovníky, je zaznamenána zpráva očitého svědka, který se účastnil digitalizací filmů Obchod na korze, Zborov, Daleká cesta a Lásky jedné plavovlásky v NFA. Na filmu Obchod na korze byl přímým svědkem situace, kdy Helena Bezděk Fraňková aktivně vystoupila s tvrzením, že DRA je zakázáno používat. Obracíme se proto na Vás pane ministře s dotazem proč MKČR povoluje SFK a její ředitelce oficiálně i neoficiálně vystupovat proti výsledkům projektu NAKI, které vedly k úspěšné certifikaci metodik DRA? Proč MKČR bojkotuje výsledky práce, které MKČR předtím samo objednalo, zaplatilo částkou 52milionů korun a opatřilo svými osvědčeními? Proč tím znemožňuje provádět kvalitní digitalizace, které prokazatelně splňují nejpřísnější kritéria kvality při nejnižších rozpočtových nákladech? Vážený pane ministře, zasaďte se prosíme o to, aby nebylo bráněno certifikované metodice DRA, která je žádaná nejen autory, ale i distributory, protože zatím dává prokazatelně nejlepší výsledky! Žádáme Vás o vaše povolení, aby ve filmech Postřižiny, Na samotě u lesa, Báječní muži s klikou a Spalovač mrtvol směl býřádně uveden titulek o použité metodice DRA, jak tato certifikovaná metodika nařizuje.

V současné době probíhají přípravy na digitalizaci filmu S čerty nejsou žerty, další z filmů Zlatého fondu české kinematografie. Jak režisér filmu pan Hynek Bočan, tak kameraman filmu Jaromír Šofr si přejí, aby tento film byl digitálně restaurován podle Metodiky DRA. Prosíme o pomoc i v této věci.

Jménem autorů výše zmíněných filmů prof. Mgr. Jaromír Šofr