POZVÁNKA NA FESTIVAL OSTRAVA KAMERA OKO 2019

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL OSTRAVA KAMERA OKO 2019

11. ročník v rukou kurátorů

Festival si pro rok 2019 zadal toto nosné kurátorské moto:

Vytrácí se kameramanské řemeslo? Potřebujeme jej ještě vůbec? A kde se v dnešní době nachází hranice kamery? 

Kurátoři zkoumají potřebu kameramanského řemesla. že by nebylo potřebné kameramanské řemeslo? Vždyť i dnes se natáčejí filmy vysoké umělecké a řemeslné úrovně. Těmi jistě jsou: NABARVENÉ PTÁČE, kameramana Vladimíra Smutného, OSTRÝM NOŽOM, kameramanky Denisy Buranové a JA TERAZ KLAMIE, kameramana Arkadiusze Tomiaka. Jde o zástupce středoevropských kameramanských asociací českého, slovenského a polského regionu Evropské Unie, kteří se účastní mezinárodního festivalu Kamera OKO v sekci ASOCIACE a drží otázku kameramanského řemesla pevně v rukou. Asociace čekých kameramanů proto dopředu na tyto otázky odpovídá. ANO POTŘEBUJEME KAMERAMANSKÉ ŘEMESO STÁLE, HOVOŘÍME-LI OVŠEM O FILMU. Avšak existují jiné audiovizuální obory, ve kterých takové řemeslo potřebné není?

Asociace českých kameramanů Vás zve do Ostravy na film NABARVENÉ PTÁČE, reřiséra Václava Marhoula a kameramana Vladimíra Smutného (film je řemeslně v pořádku).

Projekce filmu proběhne ve Světě techniky ve čtvrtek 26.9.2019 ve 20.00hodin za přítomnosti kameramana filmu Vladimíra Smutného. 

Asociace českých kameramanů se omlouvá, že se nebude účastnit plánované projekce filmu POSTŘIŽINY. Došlo k nečekanému nedodržení slibu danému AČK film na festivalu OKO odprezentovat. Kameraman Jaromír Šofr chtěl touto projekcí oslavit svoje 80. narozeniny a radovat se společně s diváky mezinárodního festivalu v Ostravě nad nově kvalitně digitálně zrestaurovanou podobou jeho filmu, který natočil s režisérem Jiřím Menzelem. K jejímu restaurování byla použita certifikovaná Metodika digitálně restaurovaného autorizátu DRA, na které Jaromír Šofr spolupracoval a jíž je duchovním otcem. Dnes zřejmý nátlak utajovaných zájmů Státního fondu kinematografie a Národního filmového archivu znemožňuje uvedení podstatné informace o užité metodě digitálního restaurování DRA v titulcích filmu. Kameraman Jaromír Šofr se proto omlouvá všem divákům, svoji účast při podobném festivalovém uvádění ODMÍTÁ, poněvadž právo na označení díla dosud žijících autorů je nátlakem zneuznáno. 

Jaromír Šofr: „Žijeme v totalitě mediálního potlačování pravdy, jemuž vzorové chování poskytují vrcholní státní představitelé, kteří tak ovlivňují jednání mnohých svých následovníků ve všech odvětvích, kulturu nevyjímaje. Na to je potřeba reagovat a vyjádřit odmítnutí svým nekompromisním postojem. Celý život čekám na zánik totality. Nyní si přeji, aby alespoň trochu ustoupila“.

Asociace českých kameramanů, solidárně se svým členem Jaromírem Šofrem, se proto nebude projekce tohoto filmu účastnit.