TISKOVÁ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE PROTI KNIZE ŽIVÝ FILM

Asociace čekých kameramanů, aby dále nerozdmýchávala spor o digitalizaci českých filmů, což prostřednictvím prezidenta Asociace slíbila ministru kultury Danielu Hermanovi, zdrží se komentáře Tiskové zprávy Státního fondu kinematografie. Uveřejňuje na svých stránkách, pouze pro potřeby informovanosti členů Asociace dostupné dokumenty TZ SFK a následných reakcí ostatních filmových institucí. Více najtede na www.ceskam.cz/obsah/dra/.

Připomínáme jen slib Heleny Bezděk Fraňkové, který učinila na kulatém stole ministra kultury dne 1.6.2016 v kině Pilotů, že až bude Metoda DRA existovat, tedy až bude certifikovaná, povolí režiséru Jiřímu Menzelovi touto metodou digitalizovat jeho film Postřižiny, který je prostřednictvím Nadace české bijáky již přes rok zafinancován a k digitalizaci připraven. Režisér Jiří Menzel, jako vytrvalý prosebník, čeká na vydání originálního negativu zvuku a obrazu, aby mohl digitalizovat svůj film v nejvyšší kvalitě DRA.
Metoda DRA již certifikovaná byla viz www.research-dra.com/aktuality/.