Reakce výzkumného týmu NAKI Akademie múzických umění v Praze na Tiskovou zprávu Státního fondu kinematografie

Z této tiskové zprávy, která je nepodepsaná, nevyplývá, zda jde o text Rady Státního fondu kinematografie (SFK), tedy řádně projednaný jejími devíti členy či stanoviskem sekretariátu/ředitelky SFK.

Vzhledem k počtu disponibilních výtisků publikace Živý film a jejího rozsahu (355 str. textu a dalších 138 str. Příloh) lze soudit spíše na druhou variantu, a proto je potřebné, aby se s publikací seznámili všichni členové Rady SFK.

Tisková zpráva obsahuje mnoho dezinterpretací, ve skutečnosti je totiž např. korespondence výhradně součástí Příloh, vlastní publikace obsahuje jasný popis zkoumaných metodik v rámci aplikovaného (nikoli základního, jak se Tisková zpráva mýlí) výzkumu.

Publikace neobsahuje žádné tvrzení (či návrh) vylučující z procesu digitálního restaurování odborníky, naopak výsledky výzkumu/metodiky vyžadují jejich bezpodmínečnou přítomnost.

Metodika zdůrazňuje přítomnost a odpovědnost odborného restaurátora, doporučuje jeho licencování státní autoritou a pouze doporučuje směr jeho vysokoškolského vzdělání.

Podobně v publikaci (popisu metodik) nelze najít tvrzení o povinném členství zástupců autorů (v expertní skupině) v profesních organizacích, stejně jako zůstává nedotčené právo restaurátora na sestavení expertní skupiny, přičemž pouze žijící autoři jsou přítomni obligatorně.

Útok na odborné recenzenty je bezprecedentní, fakt vydání knihy mimo Nakladatelství AMU (NAMU) zcela irelevantní a ve výzkumné praxi na AMU běžný.

Metoda DRA je již oficiálně certifikovanou metodikou (jedinou v oblasti digitálního restaurování filmů) a je jen na SFK, bude-li chtít výsledky výzkumu v podobě certifikovaných metodik využívat či nikoli. Konfrontační tón Tiskové zprávy SFK je zbytečný a neodpovídá standardu výzkumných výstupů.

Výzkumný tým měl jasné smluvní zadání, vypracovat „METODIKY DIGITALIZACE NÁRODNÍHO FILMOVÉHO FONDU. Metodiky hodnocení kvality filmového obrazu z pohledu zrakového vjemu diváka s cílem vytvoření rovnocenné restaurované digitální kopie v porovnání s mateřskými archivními filmovými obrazovými zdroji.“, které přísně dodržoval. Publikace Živý film má v souladu s cílem výzkumu doložit nejkvalitnější možnost převodu obrazu z filmového nosiče do datové podoby.

prof. Marek Jícha
vedoucí výzkumného týmu NAKI Akademie múzických umění v Praze