PETICE PROTI FINALCUT X – APPLE MENTAL CRISIS???

Pro: Apple, Inc

My, postižení filmaři, kteří se spoléhali na Final Cut Pro jako na rozhodující pracovní nástroj, stejně jako Photoshop, Maya, Pro Tools, a další standardní aplikace profesionálního postprodukčního prostředí, jsme investovali stovky tisíc (někteří dokonce miliony) dolarů na tvorbu Final Cut Pro kupováním jeho vyvýjejících se verzí. To je nyní ohroženo produktem upgrade Final Cut Pro 7 s názvem „Final Cut Pro X“. Nákladný proces migrace studiového hardware a software je velkou zátěží, a to zejména pro studia, která nedávno přešla ny systém Final Cut Pro. Kdybychom věděli o Final Cut Pro X verzi před investováním do drahého hardwaru a softwarových a jejich licencí, většina z nás, ne-li všichni, by raději hledali alternativní řešení. Velké společnosti, jako jsou Apple, Inc nesmějí dělat „revoluční“ změny paradigmatu, přesouváním se na software, který lze označit jako „standardní“. Je to nespravedlivé a bude to devastovat Final Cut Pro „profesionální“ komunitu. Mnoho střihačů se spoléhá na software od svého prvního vydání, a podporují Apple po celou dobu jeho existence. Apple má nyní přes $ 75 miliard aktiv a nemusí tedy riskovat živobytí svých profesionálních zákazníků přerušením „Final Cut Pro“ tradice. Firma Apple by měla podporovat pracovníky filmu, televize a odborníky reklamního průmyslu. My, existující, Final Cut Pro společenství, tímto žádáme, aby:

  1. Final Cut Studio 3 byl okamžitě znovu podporován, a byl brán jako Apple „profesionální“ střihací software.
  2. Final Cut Pro byl obnoven pod novým názvem se všemi funkcemi a uživatelskými rozhraními Final Cut Pro 7.
  3. Final Cut Pro X byl považován za součást rodiny iMovie nebo označován jako „poloprofesionální“ produkt.

NEBO,

Zdrojový kód pro Final Cut Pro 7, byl vydražen nebo předán třetí straně od 1. ledna 2012.

S pozdravem,

Níže podepsaní:

www.petitiononline.com/finalcut


To: Apple, Inc.

We, both the editors and affected filmmakers who rely on Final Cut Pro as a crucial business tool, do so in the same way Photoshop, Maya, Pro Tools, and other industry-standard applications are relied on by leading post-production environments. Many have invested hundreds of thousands (some even millions) of dollars in creating Final Cut Pro based companies. These are now threatened by a „prosumer-grade“ product upgrade of Final Cut Pro 7 titled „Final Cut Pro X,“ and will likely put several of these companies out of business. The costly process of migrating studio hardware and software is a major burden, especially on studios that have made recent upgrades to support Final Cut Pro. If many had known of the Final Cut Pro X release prior to investing in expensive hardware and software licenses, most, if not all, would have sought alternative solutions.

A large corporation such as Apple, Inc. should not make „revolutionary“ paradigm-shifting changes to software which can be referred to as „industry-standard“. This is unfair to workers who rely on Final Cut Pro as a business tool and will devastate the Final Cut Pro community. Many editors have relied on the software since its first release and supported Apple through both the hard and easy times. Apple Inc. now has over $75 billion in assets and does not need to risk the livelihoods of its professional customers by silently discontinuing „Final Cut Pro“ instead of selling it to a company willing to support working film, tv, and advertising industry professionals.

We, the Final Cut Pro community, hereby request that:

  1. Final Cut Studio 3 is immediately reinstated, supported, and referred to as Apple’s „professional grade“ editing application.
  2. Final Cut Pro is restored under a new name with the functionality and user interface of Final Cut Pro 7.
  3. Final Cut Pro X is to be considered part of the iMovie family or labeled a „prosumer“ product.

OR

The source code to Final Cut Pro 7 is auctioned or sold to a third-party by January 1, 2012.

Sincerely,

The Undersigned

http://teamcoco.com/video/conan-editors-love-final-cut

http://fuckfinalcutx.tumblr.com/