Neúčast IMAGO na Camerimage 2023

Český překlad k stanovisku IMAGO o neúčasti na festivalu Camerimage 2023.

Vážené členské společnosti a sponzoři,

již druhým rokem po sobě se IMAGO bohužel nezúčastní festivalu Camerimage. Prosíme, abyste pochopili, že tato neúčast nebyla volbou IMAGO. Měli jsme v plánu se zúčastnit a naplánovat společné aktivity s některými našimi sponzory a výbory. Rozhodnutí však bylo učiněno ze strany festivalu, který vzbudil obavy ohledně souladu činnosti jistého člena IMAGO s polskými vládními směrnicemi. Vzhledem k těmto okolnostem si valné shromáždění IMAGO zachovává svou suverenitu a představenstvo i já se řídíme jeho většinovými rozhodnutími.

Znovu zdůrazňujeme, že jsme nepolitická organizace. Vzhledem k tomu, že jsme registrováni a sídlíme v Belgii, nadále plně dodržujeme všechny zákony a embarga EU.

S pozdravem,

Mustapha Barat ABC
Předseda IMAGO a
Představenstvo IMAGO

Dovolím si krátký komentář k této situaci, kdyby byla pro někoho nečitelná. Marek Jícha, prezident AČK.

Imago prochází v posledních několika letech vážnou krizí. Nemusím připomínat naši nedobrou zkušenost se situací, kdy nás IMAGO zradilo dopisem generálního sekretáře IMAGO Louise Philippa Cappelly ze dne 24. září 2014, který naproti rozhodnutí Valné hromady IMAGO 2014 v Delphi o podpoře našich digitalizačních snah v Praze, sám sepsal dopis adresovaný ministru kultury České republiky, který nás hrubě zrazoval. Za toto počínání, bez následující omluvy, jsme udělili IMAGO pokutu ve výši nezaplacení jednoho ročního členského příspěvku (cca 50.000,-Kč). Reakcí IMAGO nebylo poučení a náprava, ale naše vyloučení z IMAGO. Ano byli jsme vyloučeni za to, že jsme bojovali za práva kameramanů, aby byly jejich filmy řádně restaurované a viditelné v jejich původní autorské kvalitě. Za naší nepřítomnosti v IMAGO se tato deklarovaná pokuta za každoroční očekávání omluvy od IMAGO postupně za deset let zvýšila až na neuvěřitelných 500 tisíc korun. Jde o obnos „drahocenných“ finančních prostředků od našich sponzorů, za které bychom nedostali od IMAGO v tomto období zhola nic. Proradné belgické vedení IMAGO se totiž dostalo do sporu s ostatními členy IMAGO, až vznikla hluboká krize, která způsobila téměř zánik IMAGO.

Současný prezident Mustapha Barat, ABC se snaží IMAGO zrekonstruovat a znovuoživit. V nových volbách výboru IMAGO již není nikdo z původního belgického týmu. Nejsme jediní, kdo není členem IMAGO. Členy IMAGO nejsou ani něměčtí kameramani BVK, kteří rovněž protestují.

Dopis vysvětlující, proč IMAGO nebylo zcela bezprecedentně vpuštěno na CamerImage a bylo vyloučeno polským pořadatelem, je důkazem pokračující krize. IMAGO tvrdí, že není politické uskupení a nechce se proto vzdát svých ruských členů. Poláci na to reagují zákazem účasti Rusů formou nepřijetí celého IMAGO na tomto prestižním kameramanském festivalu. Pravdou je, že na Ukrajině umírají ukrajinští kameramani, kteří jsou zabíjení Rusy.

V Los Angeles jsem si podal s prezidentem IMAGO Mustaphou Baratem, ABC ruku a dohodli jsme se, že narovnáme naše vztahy tak, aby se AČK mohla vrátit do IMAGO. AČK zatím čeká na slíbenou reakci IMAGO, ale již uběhl půlrok a stále se nic neděje.

Prezident IMAGO Mustapha Barat, ABC a prezident AČK Marek Jícha, AČK se dohodli na obnovení spolupráce a na plánu a podmínkách opětovného vstupu AČK do IMAGO – Los Angeles 8.6. 2023