KAMERAMAN WALTER LASSALLY V PRAZE – POZVÁNKA

Vážení kolegové,
pan Jakub Felcman Vás všechny zve na setkání s kameramansem Walterem Lassallym, které se uskuteční v kině Béla. Letos kameramanské dny jsou organizovány bez účasti prezídia AČK, což je velká škoda, mohli jsme se zapojit do veřejné debaty na aktuální témata a dění v české kinematografii a prezentovat naše profesní názory. Nedostali jsme ale možnost i když logo AČK visí na programu.