Dopis AČK o vystoupení z IMAGO z důvodů ztráty důvěry ve vedení IMAGO

Vážená rado IMAGO, Vážený prezidente IMAGO, Vážené Asociace kameramanů organizované v IMAGO,

prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha se setkal s prezidentem IMAGO Paulem René Roestadem v Paříži v rámci akce Asociace francouzských kameramanů Micro Salon 2016. Oba hovořili o vážné situaci mezi IMAGO a AČK. Problémy ve vztazích vycházejí z minulosti a hlavně ze zaslání otevřeného dopisu bývalým generálním sekretářem IMAGO panem Louisem Philippe Capellou dne 26. září 2014, který nepravdivě uváděl, že IMAGO zrušilo Deklaraci o DRA, odhlasovanou v MONS roku 2013. Do dnešního dne nebyla tato deklarace hlasováním zrušena. Pan Capella záměrně uváděl, že Valná hromada IMAGO 2014 v Delfách tuto Deklaraci zrušila. Také podle zápisu IMAGO Deklarace o DRA zrušena nebyla. Capellův email byl pravděpodobně rozeslán s úmyslem zalíbit se lobbingu bruselských archivářů vedených Nicolou Mazzantim z ACE, jehož adresa byla uvedena v kopii tohoto emailu.

Tento dopis namířený proti AČK jako oficiální stanovisko IMAGO k problematice DRA silně poškodil pozici a zájmy Asociace českých kameramanů v Praze a vytvořil zde nedobré jméno IMAGO jako organizace, která by měla naopak solidárně podporovat postoje AČK bojující za autorská práva kameramanů. Tento dopis byl údajně napsán bez vědomí prezidenta IMAGO Nigela Walterse, který nám to v Bitole potvrdil v okamžiku, když pomáhal s prezentací Metody DRA a prvního restaurovaného českého filmu metodou DRA. AČK proto využila jediný možný prostředek na svoji obranu, institut demokratického odporu a podmínila platbu členského příspěvku IMAGO omluvou IMAGO a jmenovitě pana L-P Capelle za tento e-mail. K této omluvě však nedošlo. V Paříži se opakovaně pan Paul Rene Roestad odmítl omluvit AČK za poškozování dobrého jména AČK dopisem s logem a podpisem IMAGO.

Oba prezidenti AČK a IMAGO se proto dohodli, že AČK na nějaký čas z IMAGO odejde kvůli neschopnosti dohodnout se na přístupu vedení IMAGO. Roestad vysvětlil Jíchovi, že situace s nečinností ve věci metody DRA je podobná jako dlouhodobá nečinnost na straně IMAGO ve věci autorských práv kameramanů, jako je neexistence autorskoprávního výboru. Zdá se, že když se někteří významní členové IMAGO nezajímají o problém – ať už je to autorské právo pro kameramany nebo digitální zrestaurování – cesta k řešení těchto problémů je zablokována. Stejně jako uplatňování dosažitelných cílů podle deklarace z Huelvy o autorských právech kameramanů z roku 2004, tak také zajištění digitalizační metody kontrolovaného restaurování podle Delkarace o DRA odhlasované v Mons v roce 2013, nelze je prakticky provést.

Ale nečinnost je jiný problém, který se liší od zrušení společné Deklarace. Za nečinnost odpovídá rada IMAGO a prezident, ale zrušit Deklaraci může pouze Valná hromada IMAGO. V Mons byla Deklarace o DRA jednomyslně odhlasována všemi svými členy ve prospěch kameramanů, kteří chtějí kontrolovat kvalitu digitálního restaurování. Taková Deklarace, přijatá na základě jednomyslného hlasování 47 členů, nemůže být zrušena na základě rozhodnutí jednoho generálního tajemníka nebo rady IMAGO s jeho prezidentem. AČK deklarovala stejný text jako v Mons ve své AČK Deklaraci o DRA. Proto bude AČK i nadále používat tento text na svých internetových stránkách a odkazovat se na IMAGO jako na historický zdroj o tom, že IMAGO Deklarace o DRA vyjadřuje vůli všech členů IMAGO k ochraně práce kameramanů. Na valné hromadě v Jeruzalémě předložila AČK prezentaci o výsledcích výzkumu Metody DRA v Praze, jak si přál Nigel Walters. K žádnému zrušení IMAGO Deklarace o DRA proto nedošlo. AČK věří, že členové IMAGO nemají žádnou potřebu zrušit svoji Deklaraci o DRA. Této problematice všichni dobře rozumí.

AČK odchází z Imago ne proto, že chce, ale proto, že je k tomu donucena nedemokratickým rozhodnutím rady IMAGO. IMAGO – Evropská federace kameramanských asociací – pokračuje ve své globální cestě bez Paříže a Prahy. Názor AČK na práci rady IMAGO souzní s názorem Francouzské asociace kameramanů. Nicméně, AČK by chtěla zůstat v kontaktu s IMAGO jako nezávislá kameramanská Asociace, a všichni doufáme, že bude možná budoucí spolupráce. Jsme rovněž připraveni spolupracovat s ostatními asociacemi individuálně. Práce na obraně autorských zájmů kameramanů je rozsáhlá a musíme být v této věci maximálně efektivní. Uvítali bychom spolupráci i s jednotlivými Asociacemi, které mají podobné zájmy a které chtějí společně bránit své profesní zájmy.

S pozdravem,

Marek Jicha za Asociaci českých kameramanů (ACK)