DALŠÍ ÚSPĚCH RESTAURÁTORSKÉ METODY DRA – PREMIÉRA FILMU CESTA Z MĚSTA V KINĚ ATLAS

Dne 14. prosince 2016 proběhla v kině Atlas premiéra digitálně zrestaurovaného filmu Cesta z města režiséra Tomáše Vorla. Digitální restaurování provedl Vorelfilm ve spolupráci s Nadací české bijáky. Výsledek byl podroben testu expertní skupiny restaurátora Antonína Weisera v rámci výzkumu NAKI Akademie múzických umění v Praze. Po hodnotící projekci provedené v prestižní pražské digitální postprodukci UPP – Universal Production Partners, kdy výsledný digitalizát splnil přísné podmínky certifikované metodiky DRA, byl filmu udělen Schvalovací protokol expertní skupiny. Kameraman Marek Jícha jej přečetl divákům kina Atlas a poukázal na to, že jde o jednoduchý dokument, který nemůže být v žádném případě nazýván byrokratickou obtížností. Expertní skupina obsahovala pouhých 11 členů. S výsledným digitalizátem v protokolu svými podpisy souhlasí nejen autoři filmu, režisér, kameraman a mistr zvuku, ale také odpovědný restaurátor, technologové, historikové a postprodukční specialisté. Rovněž zde nelze nalézt ono v tisku dlohodobě anoncované tzv.: „kameramanské razítko“, které podle Víta Janečka (ARAS) má sloužit pouze k finančnímu obohacování kameramanů. Nic takového v protokolu není a ani v samotné certifikované Metodice digitálního restaurování filmů, jejímž výsledkem je digitálně restaurovaný autorizát (DRA) žádné podobné razítko není.
Film vypadá výborně a diváci se mohou těšit na další úspěšně zdigitalizované české filmy v rámci podpory Nadace české bijáky.
Uvádíme zde Schvalovací protokol expertní restaurátorské skupiny pro film Cesta z města: