VÁNOČNÍ FOTOGRAFIE 2016 ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ

V kinoklubu MAT, pod tradičním patronátem MAT FILM RESORT a Zuzany Matlachové se uskutečnila valná hromada AČK spolu s vánočním setkáním českých kameramanů. Přátelské posezení s diskuzí na aktuální témata spolu s tradiční možností zaplatit členské příspěvky již patří neodmyslitelně k životu naší Asociace. Vánoční raut a přátelské přípitky i vzpomínka na drahého kolegu kameramana Antonína Holuba, který nás letos navždy opustil.
Prezident Asociace českých kameramanů prof. Marek Jícha spolu s prezídiem přejí všem členům AČK vše nejlepší, pevné zdraví, pracovní úspěchy a radost v osobním životě. Ať se nám všem daří i v roce 2017!

foto Ivan Vít